Agenda trainingen

Oktober 2020

Tweejarige praktijkopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding

Ouders en school horen nauw samen te werken bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zeker in het kader van Passend Onderwijs is deze samenwerking voorwaardelijk voor succes. In de praktijk van alledag is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ontpoppen ouders zich als directe tegenstanders. Veel problemen van leerlingen hebben te maken met de thuissituatie. Maar ook de school stelt zich soms vijandig op naar de ouders.

Toch is het onvermijdelijk: ouders en school moeten samenwerken, of ze willen of niet! Hoe kun je, als professional in of rond de school, de bedreigde samenwerking tussen thuis en school positief beïnvloeden? De opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding' geeft op deze vraag duidelijke antwoorden en geeft deelnemers nieuwe en passende vaardigheden die een kwalitatieve bijdrage geven aan Passend Onderwijs.

Opleidingsstaf

 • Ivo Mijland is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaring als leraar en begeleider in het onderwijs. Auteur van vele boeken over leerlingbegeleiding zoals o.a. de handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'. Heeft een praktijk voor contextuele hulpverlening.
 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.
 • Kim Oonk is trainer en is opgeleid in de contextuele begeleiding en in systemisch werk. Voor Ortho Consult verzorgt ze trainingen. Heeft jarenlang ervaring als leraar en begeleider in het VO. Schreef onder andere het praktijkboek 'Van examenvrees naar examenfeest'.

Duur van de opleiding
Het programma loopt van september tot en met mei of juni, van 10.00 uur - 16.15 uur (casuïstiek inbreng is van 09.30 uur - 16.15 uur). Plaats: Utrecht, La Vie Meeting Center (vlak bij NS Utrecht Centraal). Start de opleiding in een oneven jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op donderdag. Start de opleiding in een even jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op maandag.

Het eerste basisjaar
In dit basisjaar wordt de contextuele benadering in haar geheel grondig verkend en uitgewerkt in relatie tot het werk als contextueel leerlingbegeleider. Dit alles steeds in verbinding met de dagelijkse schoolpraktijkervaringen van de deelnemers. Tijdens het eerste opleidingsjaar komen de volgende opdrachten aan de orde:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het inbrengen van het eigen gezin van herkomst, te belichten vanuit het contextuele begrippenkader
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van vier thema's en een kernessay
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie

Het tweede verdiepingsjaar
Hier ligt de nadruk op het integreren van de vier dimensies in de eigen manier van werken binnen de specifieke werkopdracht. Het programma van het tweede jaar bestaat uit:

 • Grondige analyse van de vier dimensies en de integratie daarvan vanuit de vierde dimensie
 • Supervisie vanuit de vier dimensies
 • Specifieke thema's:
  • Motiverende gespreksvoering
  • Systemisch werken
  • Pesten op school
  • Echtscheiding en school
  • Faalangst op school
  • Cultuur vanuit contextueel perspectief
  • Psychopathologie, een contextuele inleiding
  • Over de grenzen van de begeleider
  • Klagende ouders

Deelname aan dit tweede jaar houdt de volgende opdrachten in:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van vier thema’s en een eindwerkstuk
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie
Financiering vanuit de Prestatiebox
Deze opleiding sluit volledig aan bij de door het Ministerie uitgekeerde gelden uit de Prestatiebox. Dit is een financiering die bovenop de lumpsum wordt uitgekeerd. Een deel van het bedrag is uitbetaald in november van dit schooljaar, ruim 50% wordt in maart 2020 uitgekeerd. De Prestatiebox is een vervanger voor de Lerarenbeurs. De tweejarige opleiding Contextuele Leerlingbegeleiding voldoet aan alle eisen die het Ministerie stelt aan deze Prestatiebox . De schoolleiding mag de toegekende Prestatiebox dus aanwenden om de opleiding te financieren. Het gaat afhankelijk van het aantal leerlingen van de school of het samenwerkingsverband om enkele tien duizenden euro's tot enkele miljoenen.  

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Kosten
Deelnamekosten bedragen € 2895,00 per opleidingsjaar (€ 5790,00 voor de gehele opleiding). Dat is inclusief koffie/thee/lunch/werkmaterialen, exclusief de verplichte literatuur (totale kosten boekenpakket rond de € 125,00).

Systemisch coachen in vijf dagen

“Ik was als coach veel te hard bezig met “willen oplossen”. Ik betrap me er steeds weer op. Hier heb ik geleerd er vooral te “zijn”. Want dat kan je leren! Het heeft me waanzinnig veel opgeleverd in mijn gesprekken met leerlingen.”

Het “systemisch denken” wordt op steeds meer plekken in onze samenleving meer en meer bekend en ook in het onderwijs lijkt het erop dat er steeds meer behoefte is aan “systemische kennis”. De problemen in onze samenleving die ook de school insluipen, vragen om een bredere kijk op coaching. Wat aan de buitenkant zichtbaar is in gedrag, kent vaak een onbekende en onbewuste onderstroom. In deze vijfdaagse leer je te zien hoe die onderstromen werken en hoe ze gedrag van kinderen, pubers, volwassenen, groepen kunnen bepalen. Je leert uit te zoomen om vervolgens te kijken wat je daarmee in de context kunt doen. Je leert werkelijk te luisteren naar leerlingen en je ervaart wat dat kan opleveren. Je krijgt handvatten om mee aan de slag te gaan tijdens je coachingsgesprekken. Bovendien leer je veel over het onbewust geweten van groepen. Naast de theoretische input, oefenen we veel. Daarbij brengen we eigen vraagstukken in om meer inzicht te krijgen in onze eigen coachingsattitude en we werken met vraagstukken over leerlingen. 

De Opleiding vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

November 2020

Effectieve aanpak van examenvrees in school!

"Eén op de vier leerlingen ontwikkelt ongezonde spanning in het examenjaar. Hoe je deze leerlingen kunt begeleiden, leer je in twee praktische dagen."

Op steeds meer scholen wordt (ook) in het eindexamenjaar aandacht besteed aan een training rondom faalangst. Juist in het slotjaar van het middelbaar onderwijs neemt de spanning voor veel leerlingen toe. Eén op vier heeft de spanning niet goed onder controle. Dat heeft invloed op de resultaten en/of op het welzijn van de leerlingen (en hun omgeving). In een trainingsprogramma kunnen begeleiders gelukkig van betekenis zijn voor deze groep leerlingen. We baseren ons in deze tweedaagse op de methodieken en opvattingen uit de vierdaagse basistraining ‘Faalangst de baas’. In deze twee dagen gaan we vanuit die basis op zoek naar werkvormen, methodiek en theoretische toevoegingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Meer motivatie in de klas

"Wat een energie heb ik gekregen van al die nieuwe ideeën. De praktische tips werken echt!"

Herken je deze voorbeelden?
De leerlingen letten niet goed op.
Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg.
Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen meneer?

Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. In deze tweedaagse praktijkdag gaan we op praktische wijze kijken naar het begrip motivatie in de klas. De deelnemers krijgen een serie handvatten om ongemotiveerde leerlingen in beweiging te krijgen. Niet door de leerling te veranderen, maar door zelf met frisse nieuwe ideeën je lessen voor te bereiden. Deelnemers ontdekken hoe veel invloed ze ZELF kunnen uitoefenen op het motivatieprobleem van de ANDER waar ze last van hebben. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Meidenvenijn in de klas; de angel eruit

De zacht roze én hard roze aanpak van queen bees, wannebees en target bees in uw klas.

Elke klas kent zo zijn rangorde: de populaire kinderen staan aan de top, de buitenbeentjes bungelen onderaan. In de onderlinge strijd om de macht hebben meisjes zo hun eigen wapens: klitten, konkelen buitensluiten, roddelen...live en digitaal. Kortom: meidenvenijn. Amerikaanse auteurs spreken van 'alternatieve agressie'. En terecht. Meidenvenijn is namelijk niet zo onschuldig als vaak wordt gedacht. In deze praktische tweedaagse maakt u kennis met meidenrollen, met 5-sporen, met stroop en azijn. Op dag 1 krijgt u een zachtroze pakket mee om queen bee, wannebees, target aan te pakken. Natuurlijk staat u ook stil bij uw eigen rol in de zwerm en u krijgt vleugels om valkuilen te omzeilen.

In dag 2 maken we de context groter, want een queen bee heeft vaak een queen mum of is papa’s prinsesje. Een target bee komt meestal uit een kwetsbaar nest. Hoe betrekt de u de ouders van deze bijen bij uw aanpak? Welke rol spelen zij? En als de bijen toch blijven steken dan zet u de hard roze aanpak in. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Uitgaan van verschillen

In een team en in een klas zitten mensen met verschillende kernkwaliteiten. Deze verschillen zorgen vaker voor misverstanden of conflicten dan voor verbinding en groei. In een tweedaagse training ontdek je via de wereldwijd erkende methodiek DISC hoe jij verschilt van je collega’s en je leerlingen, wat je van die verschillen kunt leren én hoe je die verschillen in kunt zetten in constructief leiderschap op klas- en/of teamniveau. Deze dagen ontdek je hoe je van een groep individuele spelers een winnend team kunt maken, waarin je ieder laat spelen op de positie waar ze het beste functioneren.

Voorafgaand aan deze training leg je digitaal de officiële DISC-test af. Op de eerste trainingsdag ontvang je het rapport dat voortkomt uit jouw test. Dit rapport zal als werkmateriaal gebruikt worden tijdens deze tweedaagse. Hierdoor heb je heel concreet materiaal wat je helpt te 'lezen' hoe jij tegen de (onderwijs)wereld aankijkt én ook hoe collega's daar anders naar kunnen kijken. Dat verschil is na deze training niet een probleem, maar het begin van de mogelijkheid om uit te gaan van verschillen.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Voortgezet Onderwijs: Effectieve leerlingbesprekingen hebben zichtbaar effect

Let op: Dit is een specifieke training voor het VO!

"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".

Denk nog eens terug aan je laatste leerlingbespreking. Is er tijdens de bespreking recht gedaan aan de leerling, de klas, aan de docenten en aan de ouders. Bij effectieve leerling besprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerling, ouders en docenten.   Leerlingbespreking worden op scholen heel verschillend ingevuld. Niet alleen de bespreking maar ook de voorbereiding en de acties en evaluatie zijn van essentieel belang.  Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Ook kan een bespreking frustratie opleveren bij de mentor en vakdocenten. Bij een effectieve leerlingbespreking dient er aandacht te zijn voor de leerling en zijn ouders, de mentor en de vakdocenten.  Effectieve leerling besprekingen leiden tot actie en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Na deze praktijktraining weet je:

 • Wat nodig is voor een effectieve leerlingbespreking
 • Hoe je een leerlingbespreking kunt leiden
 • Wat je persoonlijke aandachtspunten zijn en wat aandachtspunten zijn voor de school. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Motiverende gespreksvoering in het onderwijs

“De leerling met de hakken in het zand en jij met de handen in het haar? In deze training ontdek je hoe je als docent, mentor en begeleider van leerlingen een vruchtbare communicatie bevordert” .

Wat zou er gebeuren als je de leerling die ongemotiveerd is, volstrekt serieus neemt? Tijdens deze tweedaagse praktijktraining ontdek je op praktische wijze dat je om een individuele leerling te motiveren, moet beginnen te onderzoeken wat de leerling motiveert om iets niet te doen. Je start dan niet met het probleem voor ogen, maar met hoe het nu is. Je begint met verbinding maken met de werkelijkheid van de leerling en bent bereid je eigen werkelijkheid even te laten rusten. Elke leerling heeft, ook al lijkt dat aan de oppervlakte soms niet zo, vooral behoefte aan verbinding met volwassenen die zonder oordeel een connectie aan durven te gaan, ook als het wringt. Wanneer  het lukt om weerstand te accepteren als een gegeven, ontstaat er vaak ruimte om samen met de leerling ambivalentie t.a.v. verandering te onderzoeken en de mogelijkheden van de leerling voor nieuw gedrag te verkennen. Een leerling wil namelijk best veranderen, hij wil alleen niet veranderd worden. Deze tweedaagse ga je stap voor stap werken met de uitermate bruikbare werkwijze van de motiverende gespreksvoering.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Psychopathologie, óók in school (een positieve kijk op Passend Onderwijs)

"De meest autistische mens is de mens die geen contact kan maken met de autistische mens. Tijdens deze training leer je hoe anders zijn is, in plaats van dat je hoort hoe je anders 'gewoon' kunt maken."

Voor met name leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren is het belangrijk basiskennis te hebben over psychopathologie. Veel leerlingen bewegen zich met hun persoonlijkheidsontwikkeling in dit gebied. Herkenning en benoeming van deze zware problemen zijn van belang om (bijvoorbeeld binnen zorgteams) op een juiste manier deze leerlingen te bespreken en te verwijzen. Na deze tweedaagse training herken je psychopathologie bij leerlingen en weet je hoe er als leerlingbegeleider mee om te gaan in school.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

December 2020

Supervisie Transactionele Analyse

Let op: uitsluitend voor studenten die de basisopleiding ‘Transactionele Analyse in contextueel perspectief’ hebben gevolgd.

Ruim honderd studenten volgden de afgelopen jaren de korte opleiding ‘Transactionele Analyse in contextueel perspectief’. Een inspirerende reis die zorgt voor een andere kijk op leerlingen, collega’s én jezelf. De bekende termen uit TA zorgen doorgaans voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Script, dramadriehoek, egoposities, spel, polariteiten en OK-corral. Hoewel de theorie van Berne ontzettend praktisch en helder is, kan het in de praktijk soms akelig tegenvallen om het goed toe te passen. Daarom organiseert Ortho Consult vanaf dit schooljaar supervisiedagen o.l.v. Ivo Mijland. Tijdens een supervisiedag staan jouw vragen uit de praktijk centraal. Ivo Mijland zal er vanuit TA en contextuele leerlingbegeleiding met de groep mee aan de slag gaan. Door stukjes theorie nog eens te herhalen, door hypotheses te maken en deze te oefenen of door nieuwe theorie vanuit TA te koppelen aan de vragen. Er is geen programma. Het programma wordt bepaald op de dag zelf. Je kunt deelnemen aan twee supervisiedagen per kalenderjaar. Het staat vrij om deel te nemen aan één of aan beide dagen. 

De supervisie vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Succesvol werken met sociale vaardigheden in school

"Deze training staat al sinds 1999 op onze agenda. Met elk jaar louter enthousiaste reacties."

Een deel van de leerlingen op elke school kampt met een tekort aan sociale vaardigheden en is minder weerbaar. Soms komt dat tot uiting in onaangepast of grensoverschrijdend gedrag. Een andere keer vallen deze leerlingen juist helemaal niet op, of zijn angstig, stil of teruggetrokken. Het zijn veelal leerlingen met onvoldoende zelfvertrouwen, eigenheid, zelfafbakening en zelfvalidatie. Op veel scholen is het vanzelfsprekend om deze groep leerlingen een groepstraining 'Sociale vaardigheden of Sociale weerbaarheid' te laten volgen. Een belangrijk doel van deze begeleiding is ook de rol en betekenis van ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag te onderzoeken. Dit vraagt om een trainershouding vanuit contextueel perspectief. 

Deelnemers leren in deze praktijktraining hoe leerlingen te diagnosticeren voor een training op school, hoe een training methodisch te geven in passende samenwerking met ouders en deze te borgen binnen de school. Het ontwikkelen van een persoonlijke trainersattitude staat daarbij centraal!

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Klagende ouders: ellende of kans?

"Nooit doen: terugklagen. Beschouw lastige ouders liever als potentiële ambassadeurs. Een training waarin het probleem klagen boeiend wordt omgedacht."
 
In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met klagende ouders. Het lijkt soms of deze ouders je eerder als tegenstander zien dan als bondgenoot. Deze ouders maken het je soms erg lastig, zeker als de klachten irreëel lijken. Ze vragen om andere docenten, betere roosters, een andere mentor of zelfs het ontslag van een niet functionerende docent. Door de onredelijkheid van die klachten, lukt het veel leerkrachten niet om constructief te blijven communiceren. De klacht maakt boos, verdrietig of nodigt uit om terug te klagen. Wat kun je doen om klagende ouders weer tot bondgenoten te maken? Hoe onderzoek je de behoefte die achter elke klacht schuilgaat? Hoe voorkom je dat klagers je humeur beïnvloeden? Hoe kun je zelf invloed nemen, om de klager te verleiden om samen te werken aan een oplossing?
De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar. 

Januari 2021

Transactionele Analyse, vanuit Contextueel perspectief!

In deze opleiding staan, vertrekkend vanuit de contextuele benadering, de tweede en derde dimensie centraal. Studenten ontdekken aan de hand van de rijke theorie van Eric Berne meer over de psyche van mensen, de ontwikkeling van de psyche, de communicatie tussen mens en mens en tot slot de ontwikkeling van conflicten binnen de psyche en conflicten van mens tot mens. Dit alles vanuit de rijkdom van het gedachtengoed van Ivan Boszormenyi Nagy.

In zeven opleidingsdagen neemt Ivo Mijland je mee in deze zeer bruikbare en praktische denkwijze over menselijk gedrag. Naast theoretische uitwerkingen, ervaar je vooral een scala aan effectieve modellen die direct toepasbaar zijn in relatie tot je leerlingen en tot jezelf. Er wordt gewerkt op twee hoofdlagen: ik als professional in relatie tot mezelf en ik als professional in relatie tot anderen. Steeds plaatsen we de inzichten uit de Transactionele Analyse in het perspectief van de contextuele leerlingbegeleiding.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Leerlingbegeleiders en IB’ers die meer inzicht willen krijgen in de gesprekken met leerlingen
 • Contextueel geschoolde begeleiders, die naast de vierde dimensie ook meer inzicht zoeken in dimensie twee en drie
 • Schoolleiders/teamleiders die meer uit hun team willen halen
 • Mentoren die zowel op individueel als op groepsniveau zich willen ontwikkelen als hulpbron
 • Mensen die op zoek zijn naar een verrijkende zoektocht naar de communicatie van zichzelf en van anderen

Opbouw en inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding staan vier adagio’s centraal:

 1. Mensen zijn okay (ook als ze niet okay doen)
 2. Mensen staan in relationele verbinding met hun geschiedenis en ontwikkelen van daaruit hun wezen
 3. Mensen zijn autonoom en maken vanuit eigen autonomie keuzes, weliswaar beïnvloed door de omgeving
 4. Mensen zijn in staat om eerder gemaakte keuzes te herzien als ze zich vanuit het gezin van herkomst gerechtigd voelen dingen anders te doen

Tijdens deze opleiding maak je op praktische wijze kennis met de krachtige en effectieve gedachten uit de Transactionele Analyse, steeds gekoppeld aan de contextuele benadering.

Dag 1: Egoposities en transacties
Dag 2: Strooks en strookwetten
Dag 3: Script: drivers/stoppers/allowers
Dag 4: Spel: dramadriehoek/kwaliteitendriehoek
Dag 5: Contracten met jezelf en met een ander
Dag 6: Ontwikkelingspsychologie
Dag 7: Oogsten en verbinden

Opbrengst?
Na afloop van deze opleiding:

 • Zijn de meest gebruikte begrippen uit de Transactionele Analyse van Eric Berne zowel op denk- als op gevoelsniveau helder en toepasbaar 
 • Beschik je over een groot aantal praktische oefeningen die je kunt gebruiken in de begeleiding van individu en groep 
 • Heb je een beter zicht op je eigen valkuilen en kwaliteiten als (bege)leider 
 • Heb je een beter zicht op de contracten en contacten die je in verbinding met de ander aangaat 
 • Weet je hoe je script zich ontwikkeld heeft en heb je handvatten je script te veranderen 
 • Heb je een veel beter zicht op destructieve communicatie, waardoor je ook in staat bent om de ander te verleiden tot een constructief gesprek

Duur van de opleiding
Deze opleiding bestaat uit 7 dagen van 10.00 uur tot 16.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Faalangst: een contextuele verdieping

"Ik heb nu pas ontdekt hoe belangrijk het is om iets van jezelf te begrijpen als je de faalangst van een ander wilt begeleiden. Heel veel geleerd!"

Veel scholen werken met trainingsprogramma’s voor leerlingen met faalangst en examenvrees. Als begeleider van een trainingsprogramma kom je ondanks een gedegen opleiding tot trainer, veel vragen tegen in de praktijk. Wat doe je als een leerling die je denkt te kunnen helpen, je hulp weigert? En wat doe je als ouders vinden dat hun kind deel moet nemen, terwijl jij je twijfels hebt omdat er diepere problematiek speelt? De deelnemers ontdekken de diepere laag van het trainerschap (waarom doe ik wat ik doe) en van het begeleiden (waarom doet de ander wat hij doet). Naast oefenen en verdiepen, krijgen deelnemers ook een hele praktische uitwerking om een trainingsdag samen met ouders en leerlingen te organiseren. Een training die elke faalangsttrainer verrijkt met nieuwe energie en inspiratie.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

De macht van machomannetjes in school!

"Een dag om niet snel te vergeten: humor en inzicht gingen nog nooit zo mooi samen."

Ze intimideren je, bedreigen je, lachen je uit en maken je klein. Bitches en macho's! Leerlingen die voortdurend over grenzen gaan, nauwelijks gezag accepteren, nooit verantwoordelijkheid lijken te nemen voor hun daden. Als je boos op ze wordt, geven ze een grote bek. Kent u zulke leerlingen? Dan is deze eendaagse training, waarbij Hans Kaldenbach wordt ondersteund door acteur Amar El Ajjouri, een prachtige uitdaging om deze leerlingen anders te leren benaderen. Een training die uitnodigt om de destructieve assertiviteit van deze leerlingen te beantwoorden met een krachtige, respectvolle, constructieve basishouding. Door de vele concrete tips en een theoretische uitwerking van het waarom van 'bitch- en macho-gedrag' krijg je (hernieuwd) vertrouwen om een ontmoeting aan te gaan met deze groep leerlingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Differentieer in elke les

"Differentiëren is niet makkelijk. Maar deze tweedaagse biedt concrete handvatten."

Met de komst van Passend Onderwijs wordt er steeds vaker gevraagd om een gedifferentieerd onderwijs. Elke les tracht je zoveel mogelijk recht te doen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het lijkt een schier onmogelijke opgave. Tijdens deze training leer je hoe verschillend leerlingen zijn, hoe je rekening kunt houden met die verschillen, hoe je kunt aansluiten op verschillende leerstijlen en hoe je nog beter kunt afstemmen op elke leerling tijdens elke les. Dat is niet alleen een vraag van de leerlingen, maar bovendien een opdracht van de Inspectie.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Uitgaan van verschillen

In een team en in een klas zitten mensen met verschillende kernkwaliteiten. Deze verschillen zorgen vaker voor misverstanden of conflicten dan voor verbinding en groei. In een tweedaagse training ontdek je via de wereldwijd erkende methodiek DISC hoe jij verschilt van je collega’s en je leerlingen, wat je van die verschillen kunt leren én hoe je die verschillen in kunt zetten in constructief leiderschap op klas- en/of teamniveau. Deze dagen ontdek je hoe je van een groep individuele spelers een winnend team kunt maken, waarin je ieder laat spelen op de positie waar ze het beste functioneren.

Voorafgaand aan deze training leg je digitaal de officiële DISC-test af. Op de eerste trainingsdag ontvang je het rapport dat voortkomt uit jouw test. Dit rapport zal als werkmateriaal gebruikt worden tijdens deze tweedaagse. Hierdoor heb je heel concreet materiaal wat je helpt te 'lezen' hoe jij tegen de (onderwijs)wereld aankijkt én ook hoe collega's daar anders naar kunnen kijken. Dat verschil is na deze training niet een probleem, maar het begin van de mogelijkheid om uit te gaan van verschillen.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Proeverij contextueel werken

"Nu snap ik waarom mijn collega zo enthousiast is over de tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Ongelofelijk interessante materie."

Ortho Consult timmert al sinds 2000 aan de weg als opleidingsinstituut, waarbij we steeds vertrekken vanuit de contextuele visie, zoals uitgewerkt door Ivan Böszörmenyi-Nagy. Elk jaar zit de tweejarige opleiding volgeboekt. Studenten maken een enorme progressie door, maar lopen ook tegen een struikelpunt aan: hoe leg ik mijn teamleider of collega uit wat contextueel werk eigenlijk is. Want soms lijkt het op tovenarij. Mensen die contextueel kijken naar leerlingen, zien andere dingen en doen daardoor ook andere dingen. Om iets van die magie te gunnen aan iedereen die geen tijd heeft voor een tweejarige opleiding, verzorgt één van de drie opleiders (Ivo Mijland) een tweedaagse proeverij. In twee dagen maak je kennis met de kracht van de contextuele benadering. Deze praktijktraining wordt gegeven in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Februari 2021

Mentoraat in 1 dag

Word jij volgend jaar voor het eerst mentor of heb je nog niet zoveel ervaring als mentor? En kun je daar wel wat inspiratie voor gebruiken?

Ortho Consult biedt dit jaar een echte praktijkdag aan: mentor in 1 dag. Uiteraard kunnen we je in 1 dag niet hetzelfde bieden als in onze opleiding tot mentor. Maar we kunnen je wel de weg wijzen en praktisch laten ervaren waar jouw mentorleerlingen straks op zitten te wachten, Tijdens deze dag ontdek je samen met mentoren van andere scholen wat er allemaal bij deze leuke taak komt kijken. Onze trainers bieden je een handvol inspiratie. Want hoe je het schooljaar start in de eerste week na de zomer, heeft grote invloed op het hele jaar samen met jouw mentorklas. En met de juiste vragen, kun je heel wat gesprekstijd winnen. Tijdens deze dag maak je kennis (en ontvang je) onze handboeken en werkvormenboeken. Een boekenpakket t.w.v. 122 euro! Zodat je na deze dag op je gemak je programma, je doelen en je aanpak als mentor kunt voorbereiden. Met alle praktische handvatten die je tijdens deze dag krijgt, vormen de boeken en de trainingsdag een uniek vat aan kennis en inspiratie.

Na deze dag krijg je (nog meer) zin in jouw nieuwe uitdaging. Op deze dag leg jij de basis voor goed mentorschap. Word jij de leukste mentor van jouw school?

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Psychopathologie, óók in school (een positieve kijk op Passend Onderwijs)

"De meest autistische mens is de mens die geen contact kan maken met de autistische mens. Tijdens deze training leer je hoe anders zijn is, in plaats van dat je hoort hoe je anders 'gewoon' kunt maken."

Voor met name leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren is het belangrijk basiskennis te hebben over psychopathologie. Veel leerlingen bewegen zich met hun persoonlijkheidsontwikkeling in dit gebied. Herkenning en benoeming van deze zware problemen zijn van belang om (bijvoorbeeld binnen zorgteams) op een juiste manier deze leerlingen te bespreken en te verwijzen. Na deze tweedaagse training herken je psychopathologie bij leerlingen en weet je hoe er als leerlingbegeleider mee om te gaan in school.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Faalangst de baas met een training op school!

"Al meer dan 500 studenten volgden deze populaire training. Let op: deze training is meestal snel volgeboekt."

Van iedere twaalf leerlingen heeft er één last van faalangst. Vaak is dat duidelijk, soms zorgt een leerling ervoor dat zijn probleem onzichtbaar blijft. Faalangstige leerlingen hebben de neiging om vanuit mislukkingen te kijken naar hun ontwikkeling. Successen schrijven ze toe aan anderen. Ortho Consult is oprichter van www.faalangst.nl en is landelijk de grootste kennispartner als het gaat om faalangst. We hebben een succesvolle groepstraining ontwikkeld, die op bijna 70% van alle Nederlandse scholen wordt aangeboden aan faalangstige leerlingen. Deelnemers leren in deze vierdaagse praktijktraining hoe deze leerlingen te diagnosticeren en ook hoe effectief en verantwoord een training te geven. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Maart 2021

Oplossingsgericht coachen

“Meer doen van wat goed gaat en stoppen met wat niet werkt. Zo logisch. Mijn blinde vlek is weg.”

Wat je aandacht geeft groeit! Dit sympathieke gezegde ken je vast al en het is zeer van toepassing op mentor- of coach-gesprekken. Ons brein is namelijk net een zoekmachine: het vindt altijd waar het naar zoekt. Hoe meer je als mentor/coach vraagt naar problemen en oorzaken, hoe meer je er van zult vinden... Gelukkig geldt het zelfde voor doelen, idealen, mogelijkheden en kleine stappen in de goede richting.

Als je oplossingsgericht hebt leren coachen, dan praat je niet langer over problemen dan nodig. Veel meer tijd ga je besteden aan dat wat hoop, vertrouwen en perspectief vergroot. Je merkt dit meteen aan je eigen energie en de sfeer van het gesprek, maar nog veel belangrijker: je ziet je leerling (of collega) voor je ogen in zijn of haar kracht komen. En dan gebeuren er kleine wonderen. Je coachees krijgen weer hoop en zien lichtpuntjes. Zij durven weer te fantaseren over hoe het beter kan. Ze stellen doelen. Zien oplossingen en mogelijkheden. Nemen kleine stapjes in de gewenste richting. En merken dat dit werkt. De omgeving reageert anders. Het vertrouwen neemt toe en het smaakt naar meer. Zo ontstaan positieve gedragsspiralen. Als oplossingsgericht coach sta je dikwijls verbaasd hoe snel je cliënt vooruitgaat!

Eigenlijk zit er maar één ‘nadeel’ aan deze methode: het is zo effectief dat je coachee in no-time weer zelfstandig verder kan, dus rijk zul je er niet van worden… maar wel gelukkig!
Mind you: dit is geen loze claim. Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte therapie even effectief is als de gouden standaard cognitieve therapie en dat er bij professionals die dit toepassen minder burn-out voorkomt!

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Executieve functies in de klas

“Tijdens deze training leer je om executieve functies bij leerlingen te herkennen en versterken. Erg veel geleerd.”

Leerlingen die steeds moeite hebben om aan hun werk te beginnen, de instructie niet begrepen hebben, geen overzicht hebben over hun planning en taken, hun aandacht maar moeilijk bij de les kunnen houden, weinig zicht hebben op eigen handelen of moeite hebben om hun emoties te beheersen en reguleren. Leraren en docenten hebben er in de klas dagelijks mee te maken. De leerling is slim genoeg, maar mist leerslimheid. Wetenschappers hebben ontdekt dat veel van deze, vaak onbegrijpelijke, problemen te maken hebben met onvoldoende ontwikkeling van executieve functies. Deze functies gaan over de aansturing, uitvoering en controle van leergedrag en zijn zelfs in hoge mate bepalend voor gedragsontwikkeling en schoolprestaties van onze leerlingen. Kinderen hebben er recht op om essentiële leervaardigheden te leren, zodat ze zich kunnen focussen op de leertaak. Omdat de ontwikkeling van executieve functies in de opvoeding start, is intensieve samenwerking met ouders absoluut nodig om deze functies in de schoolsituatie te kunnen versterken. Dit vraagt om een training vanuit contextuele visie!

Een tweedaagse training die inzicht geeft in de executieve functies bij leerlingen, hoe deze te stimuleren en de essentiële samenwerking daarbij tussen thuis en school. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Communicatie en Illusie (ijzersterk voor de klas)

Illusie is de kunst van het schijnbaar onmogelijke, aldus het woordenboek. De bedoeling van een illusionist is om het publiek iets ‘onmogelijks’ te laten ervaren, zonder dat duidelijk wordt hoe het ‘onmogelijke’ tot stand komt. Een illusionist zet je op allerlei manieren op het verkeerde been. Sommige illusionisten verbazen dagelijks volle theaterzalen, andere maken misbruik van dat talent. Met babbeltrucs, afleidmanoeuvres en woordmisbruik word je zonder dat je het merkt opgelicht waar je bij staat. Ortho Consult heeft nu een unieke tweedaagse training, waarbij de kracht van de illusionist met een constructief idee wordt ingezet. Onder leiding van docent én beroepsillusionist Richard Jansen, krijg je concrete ideeën om al "goochelend" je leerlingen positief te beïnvloeden. Het schijnbaar onmogelijke wordt na twee dagen mogelijk. Met taal, houding, illusie en performance krijg je een breed pakket aan praktische en toepasbare tools in handen, waarmee je je leerlingen daar krijgt, waar je ze hebben wilt. Een tweedaagse training waarin je veel meer invloed krijgt om positief gedrag bij je leerlingen tevoorschijn te toveren. Bovendien leer je zelf ook nog eens een aantal bijzondere illusies, waarmee je als beginnend illusionist indruk kunt maken op je leerlingen, je partner en je vrienden.

Zeven dagen op weg naar succesvol mentoraat

Mentoren hebben een belangrijke rol in school. Ze vervullen een spilfunctie in het begeleiden van de groep, maar ook in het verzorgen van maatwerk voor de individuele leerling. Ortho Consult biedt een unieke korte opleiding voor mentoren. In zeven dagen leer je alle ins en outs van succesvolle mentoren. Wat moet je doen, hoe moet je dat doen, maar vooral ook wie moet je zijn. Want succesvolle mentoren hebben niet alleen kennis en vaardigheden, maar realiseren zich ook dat de basisattitude van grote invloed is op het effect van je interventies in de klas en bij je mentorleerling. Deze korte opleiding verrijkt je werk als mentor. Wil jij in minder tijd meer effect? Wil jij leren hoe je van je klas een leuke groep kunt maken? En wil jij weten hoe je lastige mentorgesprekken effectiever kunt voeren? Dat en meer leer je in deze zevendaagse reis.

Deze opleiding geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe maak je van je mentorklas een positieve groep?
 • Hoe voorkom je pestgedrag en wat doe je als er toch gepest wordt?
 • Hoe voer je succesvol individuele gesprekken met leerlingen?
 • Hoe voer je gesprekken over (ernstige) zorgvraagstukken (echtscheiding, rouw, agressie etc.)? En hoe verwijs je door?
 • Hoe voer je gesprekken met (kritische) ouders? En met je collega’s?
 • Hoe ga je om met specifieke begeleidingsvraagstukken (faalangst, autisme, ADHD)? Met als basisidee: hoe kun je uitgaan van verschillen (i.p.v. omgaan met verschillen)?

Tijdens deze opleiding wordt ook gewerkt aan het persoonlijk proces. De opleiding bestaat uit kleine stukjes theorie, gevolgd steeds door een scala aan afwisselende werkvormen en verwerkingsopdrachten in subgroepen.

Opleidingsstaf

 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.
 • Kim Oonk is trainer en is opgeleid in de contextuele begeleiding en in systemisch werk. Voor Ortho Consult verzorgt ze trainingen. Heeft jarenlang ervaring als leraar en begeleider in het VO. Schreef onder andere het praktijkboek 'Van examenvrees naar examenfeest'.

Duur van de opleiding
Deze opleiding bestaat uit 7 woensdagen verdeeld over de periode november - mei. De opleiding wordt afgesloten met een diploma. De trainingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur.

Werkmateriaal
Voor deze cursus krijgen de deelnemers een werkmap met daarin het programma. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen deelnemers via mail artikelen als aanvullend leesvoer. Deze kunnen de cursisten naar eigen inzicht in hun werkmap toevoegen.

Voor deze training dienen cursisten drie handboeken aan te schaffen:

Deze boeken kunnen tijdens de eerste cursusdag voor een speciaal tarief (€ 60,00 i.p.v. € 72,00) worden aangeschaft. 

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Supervisie Contextueel werken

Deze dag werken we aan de hand van actuele casuïstiek o.l.v. Ivo Mijland vanuit contextueel perspectief. Heb jij als oud-student behoefte om samen met andere studenten met een contextuele bril te kijken naar situaties waar jij als begeleider tegen aan loopt? Deze dag werken we, zoals je gewend bent, met een hoog praktisch gehalte.

Zorgcoördinator: klem tussen thuis en school

"Als zorgcoördinator leren samenwerken tussen thuis en school. Ik snap nu beter waarom je zorg niet kunt faciliteren zonder ouders."

De zorgcoördinator richt zich op het realiseren van een goede leerlingenzorg binnen de school en contacten met hulpverlening buiten de school. De zorgcoördinator is hiermee de spil in de leerlingbegeleiding van de school en krijgt met veel problematiek te maken. Achter problemen zoals: faalangst, agressie, zwakke prestaties, absentie, automutilatie of depressie zitten vaak andere problemen. Er is tussen thuis en school vaak meer aan de hand dan we vermoeden. Het is belangrijk om de leerling in zijn/haar context te zien en van daaruit te handelen. Met name ouders spelen hierin een grote rol. In deze training gaan we op zoek naar een benadering vanuit de context en verkennen we hoe we dit binnen de school gestalte kunnen geven. We kijken ook naar de plaats van de zorgcoördinator in de school, wat dit van je vraagt, hoe je hier invulling aan kunt geven en op welke manier je zelf in balans blijft.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Basisonderwijs: Effectieve leerlingbesprekingen hebben zichtbaar effect

Let op: Dit is een specifieke training voor het BO!

"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".

Bij effectieve leerlingbesprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders en de IB-er.

Effectieve leerlingbesprekingen leiden tot constructief handelen en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Naast de besprekingen zijn juist ook de zorgvuldige voorbereiding, de opbrengstgerichte acties en de evaluaties van essentieel belang in het systeem van leerlingen volgen. 

In deze training benaderen we deze leerlingbesprekingen vanuit een contextuele visie. Daarbij neemt de invloed van de verbinding tussen de context op school én de context thuis een belangrijke plek in bij de ondersteuning van elk kind in de school.

Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Dan is er meer nodig in de samenwerking tussen thuis en school om te komen tot de kern van de problemen. Vanuit contextuele thema’s kijken we hoe die gedeelde verantwoordelijkheid een passende plek krijgt in het bespreken van leerlingen.

Daarnaast worden in een leerlingbespreking de begeleidingsbehoeften van de leerkrachten of leerlingbegeleiders besproken. Dit vraagt om een professionele houding van de IB-er om leerkrachten effectief te begeleiden in het reflecteren van eigen handelen en versterken van opbrengstgericht werken en persoonlijke attitude.    

Een training waarin de contextuele attitude binnen leerlingbesprekingen centraal staat!

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

 

Mei 2021

Trauma's in de klas, omgaan met onderwijs aan getraumatiseerde (vluchtelingen) leerlingen

Traumatische gebeurtenissen in de vroege kinderjaren verdwijnen niet, maar zijn als kindervoetafdrukken in cement en worden veelal het hele leven meegedragen.  (W. de Jong en A. de Jong)

Kinderen kunnen na zo’n traumatische gebeurtenis gedragsproblemen vertonen als driftig, snel agressief worden, maar ook kunnen ze zich in zichzelf opsluiten. Ogenschijnlijk lijkt er dan niets aan de hand.

Deze kinderen vragen van de leraar kennis en inlevingsvermogen, maar ook soms gedrag dat tegen je natuurlijk gevoel in gaat. Mishandelde kinderen, kinderen van ouders met psychiatrische problemen of een drank-/ drugsprobleem, maar ook een bepaalde categorie vluchtelingen zijn voorbeelden van ernstig beschadigde kinderen.

Deze eendaagse training gaat in op achtergronden van deze leerlingen, het waarneembare en niet waarneembare gedrag en geeft de leerkracht handreikingen voor professioneel leraar gedrag.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Juni 2021

Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak

"In positieve groepen wordt beter gepresteerd en minder gepest. Een preventieve blik op hoe je klas kunt begeleiden, vanaf dag 1."

Deze training biedt zeer bruikbare nieuwe inzichten voor groepsleerkrachten en mentoren die in het nieuwe schooljaar direct positieve invloed willen uitoefenen in het groepsdynamische proces. Kenmerkend voor groepen, is dat er vanaf de eerste minuut een bijzonder onbewust proces plaatsvindt tussen de individuen die samenkomen. Dit onzichtbare proces kan tot leuke en minder leuke klassen leiden. Wat niet iedereen weet, is dat je het onzichtbare proces in de groep kunt sturen door bewuste keuzes te maken binnen het proces. Het begin van het schooljaar is het gouden moment om een klas positief te starten. Deze tweedaagse training gaat in op de kennis over groepsdynamieken en geeft zeer concrete handvatten om de start met je leerlingen veilig te laten verlopen. Investeren in het groepsproces is goed voor de sfeer, maar zeker ook voor het leerrendement gedurende het schooljaar.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.