Agenda trainingen

December 2021

Masterclass contextuele leerlingbegeleiding

Ivo Mijland verzorgt een GRATIS masterclass ‘contextueel werken’. Tijdens deze sessie - die plaatsvindt via Zoom - kun je uitvinden wat de kracht is van de contextuele benadering. Contextueel geschoolde leraren, mentoren, counselors, teamleiders, etc kijken met een andere bril naar leerlingen én hun ouders. Ze kijken wat er tussen thuis en school gebeurt en welke invloed dat heeft op het gedrag op school. Op deze manier krijg je een verfrissende nieuwe kijk op leerlingen en hun leergedrag. De masterclass begint met het verhaal van Daan, 15 jaar. Hij is ongemotiveerd, heeft ADHD, verstoort de les en blijft vrijwel zeker zitten in havo 4. Maar Daan is meer. Als je contextueel de dialoog aangaat met Daan ontdek je wellicht dingen die van betekenis zijn en die een andere blik geeft op het leergedrag van Daan. In deze casus was Daan namelijk de zoon van een vader die toen Daan drie was suïcide pleegde. Zijn moeder is sinds die fatale dag teruggetrokken en onbereikbaar voor haar kinderen en haar ouders. Daan moet al sinds zijn vroege jeugd voor zichzelf zorgen. Naast zijn schoolwerk draait hij het huishouden. En sinds een jaar zorgt hij ook voor zijn oma, de moeder van zijn moeder. Zij is na een val van de fiets slecht ter been en kan eigenlijk niet veel meer zelf doen. De mentor van Daan had aandacht voor de ‘andere’ Daan. Voor Daan was dat een wereld vol erkenning. Eindelijk iemand die niet alleen maar zeurt over zijn werkhouding en resultaten. Na het gesprek over zijn overleden vader, is Daan constructiever in de les. Hij voelt zich eindelijk serieus genomen. Wil jij meer weten over contextuele leerlingbegeleiding? Heb jij interesse in de tweejarige opleiding maar wil je eerst een gratis kennismaking ervaren met het werk van Ivan Böszörmenyi Nagy? Doe dan mee! De masterclass start om 14.30 uur en eindigt om 15.30 uur. Aansluitend kun je indien gewenst vragen stellen over de opleiding. Er is plaats voor maximaal 16 geïnteresseerden.

Januari 2022

Tweejarige praktijkopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding

LET OP: de vier opleidingsgroepen startend op donderdag 14 oktober 2021 zijn HELEMAAL vol geboekt. Vanwege het grote succes start er in januari 2022 een vijfde opleidingsgroep. De opleidingsdagen van deze extra groep vinden plaats op DINSDAGEN i.p.v. donderdagen. Er zijn voor die extra groep 12 plaatsen beschikbaar. In het najaar van 2023 start de opleiding ook, maar dan op maandag. 

Ouders en school horen nauw samen te werken bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zeker in het kader van Passend Onderwijs is deze samenwerking voorwaardelijk voor succes. In de praktijk van alledag is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ontpoppen ouders zich als directe tegenstanders. Veel problemen van leerlingen hebben te maken met de thuissituatie. Maar ook de school stelt zich soms vijandig op naar de ouders.

Toch is het onvermijdelijk: ouders en school moeten samenwerken, of ze willen of niet! Hoe kun je, als professional in of rond de school, de bedreigde samenwerking tussen thuis en school positief beïnvloeden? De opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding' geeft op deze vraag duidelijke antwoorden en geeft deelnemers nieuwe en passende vaardigheden die een kwalitatieve bijdrage geven aan Passend Onderwijs.

Opleidingsstaf

 • Ivo Mijland is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaring als leraar en begeleider in het onderwijs. Auteur van vele boeken over leerlingbegeleiding zoals o.a. de handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'. Heeft een praktijk voor contextuele hulpverlening.
 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.
 • Kim Oonk is trainer en is opgeleid in de contextuele begeleiding en in systemisch werk. Voor Ortho Consult verzorgt ze trainingen. Heeft jarenlang ervaring als leraar en begeleider in het VO. Schreef onder andere het praktijkboek 'Van examenvrees naar examenfeest'.
 • Anneke Blaauwendraad is opleider en supervisor voor het onderwijs op basis van relatie en dialoog. Na haar baan in het onderwijs als docent en counselor werkt ze nu vanuit haar eigen bedrijf op het snijvlak van school en thuis.

Duur van de opleiding

De extra groep van de opleiding start in januari 2022 en loopt tot en met november De reguliere groepen lopen van oktober tot en met mei/juni, van 10.00 uur - 16.15 uur (casuïstiek inbreng is van 09.30 uur - 16.15 uur). Plaats: Utrecht, La Vie Meeting Center (vlak bij NS Utrecht Centraal). Start de opleiding in een oneven jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op donderdag. Start de opleiding in een even jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op maandag. Start de opleiding in januari, dan loopt het programma tot en met november en zijn alle opleidingsdagen op dinsdag.

Het eerste basisjaar
In dit basisjaar wordt de contextuele benadering in haar geheel grondig verkend en uitgewerkt in relatie tot het werk als contextueel leerlingbegeleider. Dit alles steeds in verbinding met de dagelijkse schoolpraktijkervaringen van de deelnemers. Tijdens het eerste opleidingsjaar komen de volgende opdrachten aan de orde:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het inbrengen van het eigen gezin van herkomst, te belichten vanuit het contextuele begrippenkader
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van vier thema's en een kernessay
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie

Het tweede verdiepingsjaar
Hier ligt de nadruk op het integreren van de vier dimensies in de eigen manier van werken binnen de specifieke werkopdracht. Het programma van het tweede jaar bestaat uit:

 • Grondige analyse van de vier dimensies en de integratie daarvan vanuit de vierde dimensie
 • Supervisie vanuit de vier dimensies
 • Specifieke thema's:
  • Motiverende gespreksvoering
  • Systemisch werken
  • Pesten op school
  • Echtscheiding en school
  • Faalangst op school
  • Cultuur vanuit contextueel perspectief
  • Psychopathologie, een contextuele inleiding
  • Over de grenzen van de begeleider
  • Klagende ouders

Deelname aan dit tweede jaar houdt de volgende opdrachten in:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van vier thema’s en een eindwerkstuk
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie
Financiering vanuit de Prestatiebox
Deze opleiding sluit volledig aan bij de door het Ministerie uitgekeerde gelden uit de Prestatiebox. Dit is een financiering die bovenop de lumpsum wordt uitgekeerd. Een deel van het bedrag is uitbetaald in november van dit schooljaar, ruim 50% wordt in maart uitgekeerd. De Prestatiebox is een vervanger voor de Lerarenbeurs. De tweejarige opleiding Contextuele Leerlingbegeleiding voldoet aan alle eisen die het Ministerie stelt aan deze Prestatiebox . De schoolleiding mag de toegekende Prestatiebox dus aanwenden om de opleiding te financieren. Het gaat afhankelijk van het aantal leerlingen van de school of het samenwerkingsverband om enkele tien duizenden euro's tot enkele miljoenen.  

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Kosten
Deelnamekosten bedragen € 2895,00 per opleidingsjaar (€ 5790,00 voor de gehele opleiding). Dat is inclusief koffie/thee/lunch/werkmaterialen, exclusief de verplichte literatuur (totale kosten boekenpakket rond de € 125,00).

Klagende ouders: ellende of kans?

"Nooit doen: terugklagen. Beschouw lastige ouders liever als potentiële ambassadeurs. Een training waarin het probleem klagen boeiend wordt omgedacht."
 
In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met klagende ouders. Het lijkt soms of deze ouders je eerder als tegenstander zien dan als bondgenoot. Deze ouders maken het je soms erg lastig, zeker als de klachten irreëel lijken. Ze vragen om andere docenten, betere roosters, een andere mentor of zelfs het ontslag van een niet functionerende docent. Door de onredelijkheid van die klachten, lukt het veel leerkrachten niet om constructief te blijven communiceren. De klacht maakt boos, verdrietig of nodigt uit om terug te klagen. Wat kun je doen om klagende ouders weer tot bondgenoten te maken? Hoe onderzoek je de behoefte die achter elke klacht schuilgaat? Hoe voorkom je dat klagers je humeur beïnvloeden? Hoe kun je zelf invloed nemen, om de klager te verleiden om samen te werken aan een oplossing?
De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar. 

Systemisch coachen in vijf dagen

“Ik was als coach veel te hard bezig met “willen oplossen”. Ik betrap me er steeds weer op. Hier heb ik geleerd er vooral te “zijn”. Want dat kan je leren! Het heeft me waanzinnig veel opgeleverd in mijn gesprekken met leerlingen.”

Het “systemisch denken” wordt op steeds meer plekken in onze samenleving meer en meer bekend en ook in het onderwijs lijkt het erop dat er steeds meer behoefte is aan “systemische kennis”. De problemen in onze samenleving die ook de school insluipen, vragen om een bredere kijk op coaching. Wat aan de buitenkant zichtbaar is in gedrag, kent vaak een onbekende en onbewuste onderstroom. In deze vijfdaagse leer je te zien hoe die onderstromen werken en hoe ze gedrag van kinderen, pubers, volwassenen, groepen kunnen bepalen. Je leert uit te zoomen om vervolgens te kijken wat je daarmee in de context kunt doen. Je leert werkelijk te luisteren naar leerlingen en je ervaart wat dat kan opleveren. Je krijgt handvatten om mee aan de slag te gaan tijdens je coachingsgesprekken. Bovendien leer je veel over het onbewust geweten van groepen. Naast de theoretische input, oefenen we veel. Daarbij brengen we eigen vraagstukken in om meer inzicht te krijgen in onze eigen coachingsattitude en we werken met vraagstukken over leerlingen. 

De Opleiding vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De opleidingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Proeverij contextueel werken

"Nu snap ik waarom mijn collega zo enthousiast is over de tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Ongelofelijk interessante materie."

Ortho Consult timmert al sinds 2000 aan de weg als opleidingsinstituut, waarbij we steeds vertrekken vanuit de contextuele visie, zoals uitgewerkt door Ivan Böszörmenyi-Nagy. Elk jaar zit de tweejarige opleiding volgeboekt. Studenten maken een enorme progressie door, maar lopen ook tegen een struikelpunt aan: hoe leg ik mijn teamleider of collega uit wat contextueel werk eigenlijk is. Want soms lijkt het op tovenarij. Mensen die contextueel kijken naar leerlingen, zien andere dingen en doen daardoor ook andere dingen. Om iets van die magie te gunnen aan iedereen die geen tijd heeft voor een tweejarige opleiding, verzorgt één van de drie opleiders (Ivo Mijland) een tweedaagse proeverij. In twee dagen maak je kennis met de kracht van de contextuele benadering. Deze praktijktraining wordt gegeven in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Februari 2022

Transactionele Analyse, vanuit Contextueel perspectief!

In deze opleiding staan, vertrekkend vanuit de contextuele benadering, de tweede en derde dimensie centraal. Studenten ontdekken aan de hand van de rijke theorie van Eric Berne meer over de psyche van mensen, de ontwikkeling van de psyche, de communicatie tussen mens en mens en tot slot de ontwikkeling van conflicten binnen de psyche en conflicten van mens tot mens. Dit alles vanuit de rijkdom van het gedachtengoed van Ivan Boszormenyi Nagy.

In zeven opleidingsdagen neemt Ivo Mijland je mee in deze zeer bruikbare en praktische denkwijze over menselijk gedrag. Naast theoretische uitwerkingen, ervaar je vooral een scala aan effectieve modellen die direct toepasbaar zijn in relatie tot je leerlingen en tot jezelf. Er wordt gewerkt op twee hoofdlagen: ik als professional in relatie tot mezelf en ik als professional in relatie tot anderen. Steeds plaatsen we de inzichten uit de Transactionele Analyse in het perspectief van de contextuele leerlingbegeleiding.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor:

 • Leerlingbegeleiders en IB’ers die meer inzicht willen krijgen in de gesprekken met leerlingen
 • Contextueel geschoolde begeleiders, die naast de vierde dimensie ook meer inzicht zoeken in dimensie twee en drie
 • Schoolleiders/teamleiders die meer uit hun team willen halen
 • Mentoren die zowel op individueel als op groepsniveau zich willen ontwikkelen als hulpbron
 • Mensen die op zoek zijn naar een verrijkende zoektocht naar de communicatie van zichzelf en van anderen

Opbouw en inhoud van de opleiding
Tijdens de opleiding staan vier adagio’s centraal:

 1. Mensen zijn okay (ook als ze niet okay doen)
 2. Mensen staan in relationele verbinding met hun geschiedenis en ontwikkelen van daaruit hun wezen
 3. Mensen zijn autonoom en maken vanuit eigen autonomie keuzes, weliswaar beïnvloed door de omgeving
 4. Mensen zijn in staat om eerder gemaakte keuzes te herzien als ze zich vanuit het gezin van herkomst gerechtigd voelen dingen anders te doen

Tijdens deze opleiding maak je op praktische wijze kennis met de krachtige en effectieve gedachten uit de Transactionele Analyse, steeds gekoppeld aan de contextuele benadering.

Dag 1: Egoposities en transacties
Dag 2: Strooks en strookwetten
Dag 3: Script: drivers/stoppers/allowers
Dag 4: Spel: dramadriehoek/kwaliteitendriehoek
Dag 5: Contracten met jezelf en met een ander
Dag 6: Ontwikkelingspsychologie
Dag 7: Oogsten en verbinden

Opbrengst?
Na afloop van deze opleiding:

 • Zijn de meest gebruikte begrippen uit de Transactionele Analyse van Eric Berne zowel op denk- als op gevoelsniveau helder en toepasbaar 
 • Beschik je over een groot aantal praktische oefeningen die je kunt gebruiken in de begeleiding van individu en groep 
 • Heb je een beter zicht op je eigen valkuilen en kwaliteiten als (bege)leider 
 • Heb je een beter zicht op de contracten en contacten die je in verbinding met de ander aangaat 
 • Weet je hoe je script zich ontwikkeld heeft en heb je handvatten je script te veranderen 
 • Heb je een veel beter zicht op destructieve communicatie, waardoor je ook in staat bent om de ander te verleiden tot een constructief gesprek

Duur van de opleiding
Deze opleiding bestaat uit 7 dagen van 10.00 uur tot 16.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Effectieve aanpak van examenvrees in school!

"Eén op de vier leerlingen ontwikkelt ongezonde spanning in het examenjaar. Hoe je deze leerlingen kunt begeleiden, leer je in twee praktische dagen."

Op steeds meer scholen wordt (ook) in het eindexamenjaar aandacht besteed aan een training rondom faalangst. Juist in het slotjaar van het middelbaar onderwijs neemt de spanning voor veel leerlingen toe. Eén op vier heeft de spanning niet goed onder controle. Dat heeft invloed op de resultaten en/of op het welzijn van de leerlingen (en hun omgeving). In een trainingsprogramma kunnen begeleiders gelukkig van betekenis zijn voor deze groep leerlingen. We baseren ons in deze tweedaagse op de methodieken en opvattingen uit de vierdaagse basistraining ‘Faalangst de baas’. In deze twee dagen gaan we vanuit die basis op zoek naar werkvormen, methodiek en theoretische toevoegingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Voortgezet Onderwijs: Effectieve leerlingbesprekingen hebben zichtbaar effect

Let op: Dit is een specifieke training voor het VO!

"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".

Denk nog eens terug aan je laatste leerlingbespreking. Is er tijdens de bespreking recht gedaan aan de leerling, de klas, aan de docenten en aan de ouders. Bij effectieve leerling besprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerling, ouders en docenten.   Leerlingbespreking worden op scholen heel verschillend ingevuld. Niet alleen de bespreking maar ook de voorbereiding en de acties en evaluatie zijn van essentieel belang.  Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Ook kan een bespreking frustratie opleveren bij de mentor en vakdocenten. Bij een effectieve leerlingbespreking dient er aandacht te zijn voor de leerling en zijn ouders, de mentor en de vakdocenten.  Effectieve leerling besprekingen leiden tot actie en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Na deze praktijktraining weet je:

 • Wat nodig is voor een effectieve leerlingbespreking
 • Hoe je een leerlingbespreking kunt leiden
 • Wat je persoonlijke aandachtspunten zijn en wat aandachtspunten zijn voor de school. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Mentoraat in 1 dag

Word jij volgend jaar voor het eerst mentor of heb je nog niet zoveel ervaring als mentor? En kun je daar wel wat inspiratie voor gebruiken?

Ortho Consult biedt dit jaar een echte praktijkdag aan: mentor in 1 dag. Uiteraard kunnen we je in 1 dag niet hetzelfde bieden als in onze opleiding tot mentor. Maar we kunnen je wel de weg wijzen en praktisch laten ervaren waar jouw mentorleerlingen straks op zitten te wachten, Tijdens deze dag ontdek je samen met mentoren van andere scholen wat er allemaal bij deze leuke taak komt kijken. Onze trainers bieden je een handvol inspiratie. Want hoe je het schooljaar start in de eerste week na de zomer, heeft grote invloed op het hele jaar samen met jouw mentorklas. En met de juiste vragen, kun je heel wat gesprekstijd winnen. Tijdens deze dag maak je kennis (en ontvang je) onze handboeken en werkvormenboeken. Een boekenpakket t.w.v. 122 euro! Zodat je na deze dag op je gemak je programma, je doelen en je aanpak als mentor kunt voorbereiden. Met alle praktische handvatten die je tijdens deze dag krijgt, vormen de boeken en de trainingsdag een uniek vat aan kennis en inspiratie.

Na deze dag krijg je (nog meer) zin in jouw nieuwe uitdaging. Op deze dag leg jij de basis voor goed mentorschap. Word jij de leukste mentor van jouw school?

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Maart 2022

Meidenvenijn in de klas; de angel eruit

De zacht roze én hard roze aanpak van queen bees, wannebees en target bees in uw klas.

Elke klas kent zo zijn rangorde: de populaire kinderen staan aan de top, de buitenbeentjes bungelen onderaan. In de onderlinge strijd om de macht hebben meisjes zo hun eigen wapens: klitten, konkelen buitensluiten, roddelen...live en digitaal. Kortom: meidenvenijn. Amerikaanse auteurs spreken van 'alternatieve agressie'. En terecht. Meidenvenijn is namelijk niet zo onschuldig als vaak wordt gedacht. In deze praktische tweedaagse maakt u kennis met meidenrollen, met 5-sporen, met stroop en azijn. Op dag 1 krijgt u een zachtroze pakket mee om queen bee, wannebees, target aan te pakken. Natuurlijk staat u ook stil bij uw eigen rol in de zwerm en u krijgt vleugels om valkuilen te omzeilen.

In dag 2 maken we de context groter, want een queen bee heeft vaak een queen mum of is papa’s prinsesje. Een target bee komt meestal uit een kwetsbaar nest. Hoe betrekt de u de ouders van deze bijen bij uw aanpak? Welke rol spelen zij? En als de bijen toch blijven steken dan zet u de hard roze aanpak in. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Executieve functies in de klas

“Tijdens deze training leer je om executieve functies bij leerlingen te herkennen en versterken. Erg veel geleerd.”

Leerlingen die steeds moeite hebben om aan hun werk te beginnen, de instructie niet begrepen hebben, geen overzicht hebben over hun planning en taken, hun aandacht maar moeilijk bij de les kunnen houden, weinig zicht hebben op eigen handelen of moeite hebben om hun emoties te beheersen en reguleren. Leraren en docenten hebben er in de klas dagelijks mee te maken. De leerling is slim genoeg, maar mist leerslimheid. Wetenschappers hebben ontdekt dat veel van deze, vaak onbegrijpelijke, problemen te maken hebben met onvoldoende ontwikkeling van executieve functies. Deze functies gaan over de aansturing, uitvoering en controle van leergedrag en zijn zelfs in hoge mate bepalend voor gedragsontwikkeling en schoolprestaties van onze leerlingen. Kinderen hebben er recht op om essentiële leervaardigheden te leren, zodat ze zich kunnen focussen op de leertaak. Omdat de ontwikkeling van executieve functies in de opvoeding start, is intensieve samenwerking met ouders absoluut nodig om deze functies in de schoolsituatie te kunnen versterken. Dit vraagt om een training vanuit contextuele visie!

Een tweedaagse training die inzicht geeft in de executieve functies bij leerlingen, hoe deze te stimuleren en de essentiële samenwerking daarbij tussen thuis en school. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Faalangst de baas met een training op school! Kim Oonk

"Al meer dan 500 studenten volgden deze populaire training. Let op: deze training is meestal snel volgeboekt."

Van iedere twaalf leerlingen heeft er één last van faalangst. Vaak is dat duidelijk, soms zorgt een leerling ervoor dat zijn probleem onzichtbaar blijft. Faalangstige leerlingen hebben de neiging om vanuit mislukkingen te kijken naar hun ontwikkeling. Successen schrijven ze toe aan anderen. Ortho Consult is oprichter van www.faalangst.nl en is landelijk de grootste kennispartner als het gaat om faalangst. We hebben een succesvolle groepstraining ontwikkeld, die op bijna 70% van alle Nederlandse scholen wordt aangeboden aan faalangstige leerlingen. Deelnemers leren in deze vierdaagse praktijktraining hoe deze leerlingen te diagnosticeren en ook hoe effectief en verantwoord een training te geven. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Faalangst: een contextuele verdieping

"Ik heb nu pas ontdekt hoe belangrijk het is om iets van jezelf te begrijpen als je de faalangst van een ander wilt begeleiden. Heel veel geleerd!"

Veel scholen werken met trainingsprogramma’s voor leerlingen met faalangst en examenvrees. Als begeleider van een trainingsprogramma kom je ondanks een gedegen opleiding tot trainer, veel vragen tegen in de praktijk. Wat doe je als een leerling die je denkt te kunnen helpen, je hulp weigert? En wat doe je als ouders vinden dat hun kind deel moet nemen, terwijl jij je twijfels hebt omdat er diepere problematiek speelt? De deelnemers ontdekken de diepere laag van het trainerschap (waarom doe ik wat ik doe) en van het begeleiden (waarom doet de ander wat hij doet). Naast oefenen en verdiepen, krijgen deelnemers ook een hele praktische uitwerking om een trainingsdag samen met ouders en leerlingen te organiseren. Een training die elke faalangsttrainer verrijkt met nieuwe energie en inspiratie.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

De macht van machomannetjes in school!

"Een dag om niet snel te vergeten: humor en inzicht gingen nog nooit zo mooi samen."

Ze intimideren je, bedreigen je, lachen je uit en maken je klein. Bitches en macho's! Leerlingen die voortdurend over grenzen gaan, nauwelijks gezag accepteren, nooit verantwoordelijkheid lijken te nemen voor hun daden. Als je boos op ze wordt, geven ze een grote bek. Kent u zulke leerlingen? Dan is deze eendaagse training, waarbij Hans Kaldenbach wordt ondersteund door een acteur, een prachtige uitdaging om deze leerlingen anders te leren benaderen. Een training die uitnodigt om de destructieve assertiviteit van deze leerlingen te beantwoorden met een krachtige, respectvolle, constructieve basishouding. Door de vele concrete tips en een theoretische uitwerking van het waarom van 'bitch- en macho-gedrag' krijg je (hernieuwd) vertrouwen om een ontmoeting aan te gaan met deze groep leerlingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Motiverende gespreksvoering in het onderwijs

“De leerling met de hakken in het zand en jij met de handen in het haar? In deze training ontdek je hoe je als docent, mentor en begeleider van leerlingen een vruchtbare communicatie bevordert” .

Wat zou er gebeuren als je de leerling die ongemotiveerd is, volstrekt serieus neemt? Tijdens deze tweedaagse praktijktraining ontdek je op praktische wijze dat je om een individuele leerling te motiveren, moet beginnen te onderzoeken wat de leerling motiveert om iets niet te doen. Je start dan niet met het probleem voor ogen, maar met hoe het nu is. Je begint met verbinding maken met de werkelijkheid van de leerling en bent bereid je eigen werkelijkheid even te laten rusten. Elke leerling heeft, ook al lijkt dat aan de oppervlakte soms niet zo, vooral behoefte aan verbinding met volwassenen die zonder oordeel een connectie aan durven te gaan, ook als het wringt. Wanneer  het lukt om weerstand te accepteren als een gegeven, ontstaat er vaak ruimte om samen met de leerling ambivalentie t.a.v. verandering te onderzoeken en de mogelijkheden van de leerling voor nieuw gedrag te verkennen. Een leerling wil namelijk best veranderen, hij wil alleen niet veranderd worden. Deze tweedaagse ga je stap voor stap werken met de uitermate bruikbare werkwijze van de motiverende gespreksvoering.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Zeven dagen op weg naar succesvol mentoraat

Mentoren hebben een belangrijke rol in school. Ze vervullen een spilfunctie in het begeleiden van de groep, maar ook in het verzorgen van maatwerk voor de individuele leerling. Ortho Consult biedt een unieke korte opleiding voor mentoren. In zeven dagen leer je alle ins en outs van succesvolle mentoren. Wat moet je doen, hoe moet je dat doen, maar vooral ook wie moet je zijn. Want succesvolle mentoren hebben niet alleen kennis en vaardigheden, maar realiseren zich ook dat de basisattitude van grote invloed is op het effect van je interventies in de klas en bij je mentorleerling. Deze korte opleiding verrijkt je werk als mentor. Wil jij in minder tijd meer effect? Wil jij leren hoe je van je klas een leuke groep kunt maken? En wil jij weten hoe je lastige mentorgesprekken effectiever kunt voeren? Dat en meer leer je in deze zevendaagse reis.

Deze opleiding geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe maak je van je mentorklas een positieve groep?
 • Hoe voorkom je pestgedrag en wat doe je als er toch gepest wordt?
 • Hoe voer je succesvol individuele gesprekken met leerlingen?
 • Hoe voer je gesprekken over (ernstige) zorgvraagstukken (echtscheiding, rouw, agressie etc.)? En hoe verwijs je door?
 • Hoe voer je gesprekken met (kritische) ouders? En met je collega’s?
 • Hoe ga je om met specifieke begeleidingsvraagstukken (faalangst, autisme, ADHD)? Met als basisidee: hoe kun je uitgaan van verschillen (i.p.v. omgaan met verschillen)?

Tijdens deze opleiding wordt ook gewerkt aan het persoonlijk proces. De opleiding bestaat uit kleine stukjes theorie, gevolgd steeds door een scala aan afwisselende werkvormen en verwerkingsopdrachten in subgroepen.

Opleidingsstaf

 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.
 • Kim Oonk is trainer en is opgeleid in de contextuele begeleiding en in systemisch werk. Voor Ortho Consult verzorgt ze trainingen. Heeft jarenlang ervaring als leraar en begeleider in het VO. Schreef onder andere het praktijkboek 'Van examenvrees naar examenfeest'.

Duur van de opleiding
Deze opleiding bestaat uit 7 dagen. De opleiding wordt afgesloten met een diploma. De trainingstijden zijn van 10.00 uur tot 16.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur.

Werkmateriaal
Voor deze cursus krijgen de deelnemers een werkmap met daarin het programma. Na afloop van elke bijeenkomst ontvangen deelnemers via mail artikelen als aanvullend leesvoer. Deze kunnen de cursisten naar eigen inzicht in hun werkmap toevoegen.

Voor deze training dienen cursisten drie handboeken aan te schaffen:

Deze boeken kunnen tijdens de eerste cursusdag voor een speciaal tarief (€ 60,00 i.p.v. € 87,85) worden aangeschaft. 

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

April 2022

Differentieer in elke les

"Differentiëren is niet makkelijk. Maar deze tweedaagse biedt concrete handvatten."

Met de komst van Passend Onderwijs wordt er steeds vaker gevraagd om een gedifferentieerd onderwijs. Elke les tracht je zoveel mogelijk recht te doen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Het lijkt een schier onmogelijke opgave. Tijdens deze training leer je hoe verschillend leerlingen zijn, hoe je rekening kunt houden met die verschillen, hoe je kunt aansluiten op verschillende leerstijlen en hoe je nog beter kunt afstemmen op elke leerling tijdens elke les. Dat is niet alleen een vraag van de leerlingen, maar bovendien een opdracht van de Inspectie.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Mei 2022

Trauma's in de klas, omgaan met onderwijs aan getraumatiseerde (vluchtelingen) leerlingen

Traumatische gebeurtenissen in de vroege kinderjaren verdwijnen niet, maar zijn als kindervoetafdrukken in cement en worden veelal het hele leven meegedragen.  (W. de Jong en A. de Jong)

Kinderen kunnen na zo’n traumatische gebeurtenis gedragsproblemen vertonen als driftig, snel agressief worden, maar ook kunnen ze zich in zichzelf opsluiten. Ogenschijnlijk lijkt er dan niets aan de hand.

Deze kinderen vragen van de leraar kennis en inlevingsvermogen, maar ook soms gedrag dat tegen je natuurlijk gevoel in gaat. Mishandelde kinderen, kinderen van ouders met psychiatrische problemen of een drank-/ drugsprobleem, maar ook een bepaalde categorie vluchtelingen zijn voorbeelden van ernstig beschadigde kinderen.

Deze eendaagse training gaat in op achtergronden van deze leerlingen, het waarneembare en niet waarneembare gedrag en geeft de leerkracht handreikingen voor professioneel leraar gedrag.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Succesvol werken met sociale vaardigheden in school

"Deze training staat al sinds 1999 op onze agenda. Met elk jaar louter enthousiaste reacties."

Een deel van de leerlingen op elke school kampt met een tekort aan sociale vaardigheden en is minder weerbaar. Soms komt dat tot uiting in onaangepast of grensoverschrijdend gedrag. Een andere keer vallen deze leerlingen juist helemaal niet op, of zijn angstig, stil of teruggetrokken. Het zijn veelal leerlingen met onvoldoende zelfvertrouwen, eigenheid, zelfafbakening en zelfvalidatie. Op veel scholen is het vanzelfsprekend om deze groep leerlingen een groepstraining 'Sociale vaardigheden of Sociale weerbaarheid' te laten volgen. Een belangrijk doel van deze begeleiding is ook de rol en betekenis van ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag te onderzoeken. Dit vraagt om een trainershouding vanuit contextueel perspectief. 

Deelnemers leren in deze praktijktraining hoe leerlingen te diagnosticeren voor een training op school, hoe een training methodisch te geven in passende samenwerking met ouders en deze te borgen binnen de school. Het ontwikkelen van een persoonlijke trainersattitude staat daarbij centraal!

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Meer motivatie in de klas

"Wat een energie heb ik gekregen van al die nieuwe ideeën. De praktische tips werken echt!"

Herken je deze voorbeelden?
De leerlingen letten niet goed op.
Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg.
Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen meneer?

Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. In deze tweedaagse praktijkdag gaan we op praktische wijze kijken naar het begrip motivatie in de klas. De deelnemers krijgen een serie handvatten om ongemotiveerde leerlingen in beweiging te krijgen. Niet door de leerling te veranderen, maar door zelf met frisse nieuwe ideeën je lessen voor te bereiden. Deelnemers ontdekken hoe veel invloed ze ZELF kunnen uitoefenen op het motivatieprobleem van de ANDER waar ze last van hebben. 

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Oplossingsgericht coachen

“Meer doen van wat goed gaat en stoppen met wat niet werkt. Zo logisch. Mijn blinde vlek is weg.”

Wat je aandacht geeft groeit! Dit sympathieke gezegde ken je vast al en het is zeer van toepassing op mentor- of coach-gesprekken. Ons brein is namelijk net een zoekmachine: het vindt altijd waar het naar zoekt. Hoe meer je als mentor/coach vraagt naar problemen en oorzaken, hoe meer je er van zult vinden... Gelukkig geldt het zelfde voor doelen, idealen, mogelijkheden en kleine stappen in de goede richting.

Als je oplossingsgericht hebt leren coachen, dan praat je niet langer over problemen dan nodig. Veel meer tijd ga je besteden aan dat wat hoop, vertrouwen en perspectief vergroot. Je merkt dit meteen aan je eigen energie en de sfeer van het gesprek, maar nog veel belangrijker: je ziet je leerling (of collega) voor je ogen in zijn of haar kracht komen. En dan gebeuren er kleine wonderen. Je coachees krijgen weer hoop en zien lichtpuntjes. Zij durven weer te fantaseren over hoe het beter kan. Ze stellen doelen. Zien oplossingen en mogelijkheden. Nemen kleine stapjes in de gewenste richting. En merken dat dit werkt. De omgeving reageert anders. Het vertrouwen neemt toe en het smaakt naar meer. Zo ontstaan positieve gedragsspiralen. Als oplossingsgericht coach sta je dikwijls verbaasd hoe snel je cliënt vooruitgaat!

Eigenlijk zit er maar één ‘nadeel’ aan deze methode: het is zo effectief dat je coachee in no-time weer zelfstandig verder kan, dus rijk zul je er niet van worden… maar wel gelukkig!
Mind you: dit is geen loze claim. Uit onderzoek blijkt dat oplossingsgerichte therapie even effectief is als de gouden standaard cognitieve therapie en dat er bij professionals die dit toepassen minder burn-out voorkomt!

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Psychopathologie, óók in school (een positieve kijk op Passend Onderwijs)

"De meest autistische mens is de mens die geen contact kan maken met de autistische mens. Tijdens deze training leer je hoe anders zijn is, in plaats van dat je hoort hoe je anders 'gewoon' kunt maken."

Voor met name leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren is het belangrijk basiskennis te hebben over psychopathologie. Veel leerlingen bewegen zich met hun persoonlijkheidsontwikkeling in dit gebied. Herkenning en benoeming van deze zware problemen zijn van belang om (bijvoorbeeld binnen zorgteams) op een juiste manier deze leerlingen te bespreken en te verwijzen. Na deze tweedaagse training herken je psychopathologie bij leerlingen en weet je hoe er als leerlingbegeleider mee om te gaan in school.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

Juni 2022

Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak

"In positieve groepen wordt beter gepresteerd en minder gepest. Een preventieve blik op hoe je klas kunt begeleiden, vanaf dag 1."

Deze training biedt zeer bruikbare nieuwe inzichten voor groepsleerkrachten en mentoren die in het nieuwe schooljaar direct positieve invloed willen uitoefenen in het groepsdynamische proces. Kenmerkend voor groepen, is dat er vanaf de eerste minuut een bijzonder onbewust proces plaatsvindt tussen de individuen die samenkomen. Dit onzichtbare proces kan tot leuke en minder leuke klassen leiden. Wat niet iedereen weet, is dat je het onzichtbare proces in de groep kunt sturen door bewuste keuzes te maken binnen het proces. Het begin van het schooljaar is het gouden moment om een klas positief te starten. Deze tweedaagse training gaat in op de kennis over groepsdynamieken en geeft zeer concrete handvatten om de start met je leerlingen veilig te laten verlopen. Investeren in het groepsproces is goed voor de sfeer, maar zeker ook voor het leerrendement gedurende het schooljaar.

De praktijktraining vindt plaats in La Vie Meeting Center in Utrecht, op vijf minuten lopen van Utrecht CS. Parkeren kan in de parkeergarage direct onder La Vie. De trainingsdagen starten om 10.00 uur en duren tot 16.30 uur. Vanaf 9.30 staat de koffie voor je klaar.

De zes eigenschappen van succesvolle coaches

Steeds meer scholen werken met (mentor)coaches om leerlingen vanuit autonomie te begeleiden in hun proces van leren leren, leren leven en leren kiezen. Ortho Consult heeft met spreker Ivo Mijland een nieuwe inspirerende lezing in huis, die op een studiedag of onderwijscongres een mooie bijdrage kan leveren aan het inspireren van uw onderwijsteam. Tijdens de lezing krijgen toehoorders een inkijkje in de zes eigenschappen van succesvolle coaches. Ook is er een training ontwikkeld, waarin in groepen van maximaal 12 deelnemers een dag gewerkt wordt aan de coachingsvaardigheden van uw onderwijsteam. Beide producten bieden we aan als in company trajecten. De praktijktraining kun je ook op basis van open inschrijving boeken.

Wat zijn de eigenschappen van succesvolle coaches?

Op de eerste plaats is het belangrijk dat de coach en de coachee vanuit intrinsieke motivatie het gesprek aangaan. De leerling haalt het meeste uit een coachgesprek, waarin hij vanuit eigen verlangen met zijn hulpvragen in gesprek gaat. Er moet een plezierige werkrelatie zijn om tot succesvolle gesprekken te kunnen komen. Mocht de coachee gestuurd worden, is het van belang om een gemeenschappelijk belang te verwoorden. Om bij dat wederzijdse plezier te komen, beschikken succesvolle coaches over de volgende zes eigenschappen:

1. Laat je kennen

Een succesvolle coach is bereid om ook te laten zien wie hij of zij is, behalve de meester of juf. Als je je leerlingen wilt leren kennen, is het van belang om ook jezelf bloot te durven stellen en ook je kwetsbaarheid te durven tonen wanneer dat passend is in de begeleiding.

2. De coachee centraal

We hebben de neiging om onze eigen kennis en vaardigheden centraal te stellen. Waarom doe je niet… is een veelgehoorde zin van beginnende coaches. We stellen ons doel en ons vakmanschap voorop. We willen immers dat een leerling goede cijfers haalt, Hierdoor vergeten dat het in onze ogen ongewenste gedrag, gevoed wordt door een motivatie van de leerling. Als je de coachee centraal stelt, begin je met de situatie zoals die is, zonder oordeel. Als je de coachee centraal stelt, overwint jouw nieuwsgierigheid en komen je zorgen op de tweede plaats.

3. Geef positieve aandacht

Vanuit onze Calvinistische grondslag, hebben we de neiging om onze feedback te richten op het probleem. We geven aandacht aan wat we niet willen. Dat terwijl wetenschappelijk bewezen is dat je meer krijgt van wat je niet wilt, als je feedback geeft op wat je niet wilt. Succesvolle coaches benoemen dingen waar ze wél tevreden over zijn.

4. Zie de dingen niet zoals jij bent

Vanuit onze eigen rugzak, beschouwen we elke coachvraag onbedoeld vanuit hoe we zelf zijn. We focussen ons dan op onze eigen koffer, terwijl de coachee vrijwel altijd een andere blik heeft op de situatie. We hebben de neiging om de coachee te overtuigen dat er een negen getekend is, terwijl de leerling vanuit zijn positie een zes ziet.

5. Coach oplossingsgericht

Veel coaches denken oplossingsgericht te coachen. Ze helpen de leerling zo snel mogelijk aan een oplossing, vanuit de overtuiging dat een goede coach de ander helpt. Onze blik op oplossingsgericht gaat echter niet uit van de oplossing van de coach, maar over de oplossingen van de coachee zelf. Guy Ausloos stelde al prachtig: we stellen aan een coach alleen de vragen, waarvan we onbewust weten dat we ze zelf op kunnen lossen.

6. Wees geen zie-je-wel-ist

Veel gesprekken mislukken omdat we de zie-je-wel kaart trekken nog voor het coachen begonnen is. Onbewust beschouwen we de situatie met een mislukkingsgemotiveerde blik. Die blik kent drie levels. We zien voor de start al de beren op de weg (dat gaat met deze leerling niet lukken). We wachten tijdens het gesprek op de beren (we wachten net zo lang tot de beer er is en zeggen dan zie-je-wel) en we delen de geziene beren met anderen. Wie de zie-je-wel-bril afzet start elk coachgesprek met een nieuwe beginsituatie waarin mogelijkheden en kansen centraal staan.

September 2022

Korte opleiding NLP vaardigheden vanuit een contextuele basis

NLP is een van de meest toegepaste communicatiesystemen in, onder andere, het onderwijs. NLP is zo populair geworden omdat het ‘aha’ momenten oplevert. Sommige mensen noemen NLP ‘toveren met taal’. De naam (neuro linguïstisch programmeren) en het jargon doen soms wel erg technisch aan. Logisch en dit vraagt meteen om een verheldering. Neuro gaat over wat in onze hersenen gebeurt, linguïstisch verwijst naar taal en hoe we die gebruiken, terwijl programmeren duidt op de hardnekkige gedragspatronen die we leren en vervolgens herhalen. Nu is het woord ‘programmeren’, bij het ontstaan van NLP in de jaren 70, fout gekozen. Computers waren toen namelijk in opkomst en men dacht dat de mens een soort computer was. Niets is minder waar. Het gaat niet om programmeren, maar om het veranderen van negatieve patronen in positieve patronen in je brein zodat jij je weer goed voelt.

Een kleine soefiwijsheid over een man en een tijger:
Een man wordt achternagezeten door een hongerige tijger. Wanhopig staat hij stil.; hij draait zich om en roept tegen de tijger: “Waarom laat je me niet met rust?” Waarop de tijger antwoordt:” Waarom stop jij niet met er zo smakelijk uit te zien?”. (uit: NLP voor dummies)

NLP is gericht op communicatie en verandering. Het is een van de meest verfijnde en doelmatige methoden van dit moment. Met NLP leer je hoe je door middel van taal en communicatie invloed krijgt op onbewuste breinprocessen. Zo kun je NLP gebruiken om je beter te leren voelen, beter te leren communiceren of betere strategieën te maken in het hanteren van problemen in je leven.

Ortho Consult is er van overtuigd dat de doelmatigheid en duurzaamheid van deze NLP vaardigheden werkelijk het leven van iemand veranderen als deze vaardigheden worden gedeeld vanuit een contextuele basis.

Deze nieuwe opleiding koppelt, voor het eerst in Nederland, de kwaliteiten van toe te passen NLP vaardigheden, aan de contextuele benadering. Een ijzersterke combinatie die garant staat voor een blijvend succesvolle verandering bij mensen die uit balans zijn.

In deze opleiding richten we ons vooral op de toepasbaarheid binnen leerlingbegeleiding in het onderwijs. Met uiteraard ook winst en persoonlijke groei voor deelnemers zelf. Want ook in deze opleiding barst het van praktijk, praktijk en praktijk.

Voor wie is deze opleiding?

 • Iedereen die in het onderwijs, en daarbuiten, werkt met jongeren die uit balans zijn geraakt en toegevoegde vaardigheden wil ervaren en leren
 • Iedereen die enigszins, of meer, bekend is met de contextuele benadering
 • Iedereen die zichzelf wil ontwikkelen als mens en als begeleider
 • Iedereen die nieuwsgierig is en wil leren
 • Iedereen die zich durft open te stellen voor zichzelf en anderen in een veilige opleidingsgroep

Duur van de opleiding
Deze opleiding bestaat uit 7 dagen van 10.00 uur tot 16.30 uur, met inloop met koffie en thee vanaf 9.30 uur.

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Oktober 2022

Tweejarige praktijkopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding

LET OP: de vier opleidingsgroepen startend op donderdag 14 oktober 2021 zijn HELEMAAL vol geboekt. Vanwege het grote succes start er in januari 2022 een vijfde opleidingsgroep. De opleidingsdagen van deze extra groep vinden plaats op DINSDAGEN i.p.v. donderdagen. Er zijn voor die extra groep 12 plaatsen beschikbaar. In het najaar van 2023 start de opleiding ook, maar dan op maandag. 

Ouders en school horen nauw samen te werken bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zeker in het kader van Passend Onderwijs is deze samenwerking voorwaardelijk voor succes. In de praktijk van alledag is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ontpoppen ouders zich als directe tegenstanders. Veel problemen van leerlingen hebben te maken met de thuissituatie. Maar ook de school stelt zich soms vijandig op naar de ouders.

Toch is het onvermijdelijk: ouders en school moeten samenwerken, of ze willen of niet! Hoe kun je, als professional in of rond de school, de bedreigde samenwerking tussen thuis en school positief beïnvloeden? De opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding' geeft op deze vraag duidelijke antwoorden en geeft deelnemers nieuwe en passende vaardigheden die een kwalitatieve bijdrage geven aan Passend Onderwijs.

Opleidingsstaf

 • Ivo Mijland is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaring als leraar en begeleider in het onderwijs. Auteur van vele boeken over leerlingbegeleiding zoals o.a. de handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'. Heeft een praktijk voor contextuele hulpverlening.
 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.
 • Kim Oonk is trainer en is opgeleid in de contextuele begeleiding en in systemisch werk. Voor Ortho Consult verzorgt ze trainingen. Heeft jarenlang ervaring als leraar en begeleider in het VO. Schreef onder andere het praktijkboek 'Van examenvrees naar examenfeest'.
 • Anneke Blaauwendraad is opleider en supervisor voor het onderwijs op basis van relatie en dialoog. Na haar baan in het onderwijs als docent en counselor werkt ze nu vanuit haar eigen bedrijf op het snijvlak van school en thuis.

Duur van de opleiding

De extra groep van de opleiding start in januari 2022 en loopt tot en met november De reguliere groepen lopen van oktober tot en met mei/juni, van 10.00 uur - 16.15 uur (casuïstiek inbreng is van 09.30 uur - 16.15 uur). Plaats: Utrecht, La Vie Meeting Center (vlak bij NS Utrecht Centraal). Start de opleiding in een oneven jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op donderdag. Start de opleiding in een even jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op maandag. Start de opleiding in januari, dan loopt het programma tot en met november en zijn alle opleidingsdagen op dinsdag.

Het eerste basisjaar
In dit basisjaar wordt de contextuele benadering in haar geheel grondig verkend en uitgewerkt in relatie tot het werk als contextueel leerlingbegeleider. Dit alles steeds in verbinding met de dagelijkse schoolpraktijkervaringen van de deelnemers. Tijdens het eerste opleidingsjaar komen de volgende opdrachten aan de orde:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het inbrengen van het eigen gezin van herkomst, te belichten vanuit het contextuele begrippenkader
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van vier thema's en een kernessay
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie

Het tweede verdiepingsjaar
Hier ligt de nadruk op het integreren van de vier dimensies in de eigen manier van werken binnen de specifieke werkopdracht. Het programma van het tweede jaar bestaat uit:

 • Grondige analyse van de vier dimensies en de integratie daarvan vanuit de vierde dimensie
 • Supervisie vanuit de vier dimensies
 • Specifieke thema's:
  • Motiverende gespreksvoering
  • Systemisch werken
  • Pesten op school
  • Echtscheiding en school
  • Faalangst op school
  • Cultuur vanuit contextueel perspectief
  • Psychopathologie, een contextuele inleiding
  • Over de grenzen van de begeleider
  • Klagende ouders

Deelname aan dit tweede jaar houdt de volgende opdrachten in:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van vier thema’s en een eindwerkstuk
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie
Financiering vanuit de Prestatiebox
Deze opleiding sluit volledig aan bij de door het Ministerie uitgekeerde gelden uit de Prestatiebox. Dit is een financiering die bovenop de lumpsum wordt uitgekeerd. Een deel van het bedrag is uitbetaald in november van dit schooljaar, ruim 50% wordt in maart uitgekeerd. De Prestatiebox is een vervanger voor de Lerarenbeurs. De tweejarige opleiding Contextuele Leerlingbegeleiding voldoet aan alle eisen die het Ministerie stelt aan deze Prestatiebox . De schoolleiding mag de toegekende Prestatiebox dus aanwenden om de opleiding te financieren. Het gaat afhankelijk van het aantal leerlingen van de school of het samenwerkingsverband om enkele tien duizenden euro's tot enkele miljoenen.  

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Kosten
Deelnamekosten bedragen € 2895,00 per opleidingsjaar (€ 5790,00 voor de gehele opleiding). Dat is inclusief koffie/thee/lunch/werkmaterialen, exclusief de verplichte literatuur (totale kosten boekenpakket rond de € 125,00).

November 2022

Derde opleidingsjaar contextuele methodieken

Na vele succesvolle jaren van de basisopleiding is het de hoogste tijd voor een kwaliteitsvol vervolg. Dit nieuwe aanbod voldoet in alle opzichten aan de roep van velen:

“Na deze opleiding gaat je contextuele bloed nog harder stromen”

“Contextuele hypotheses ombuigen in praktisch doen. Ontzettend veel geleerd”

Wat is nu de inhoudelijke kern van dit derde opleidingsjaar?
Werken vanuit contextuele kennis, attitude en vaardigheden is een uitdaging. Niet werkend vanuit vaststaande behandelprotocollen (zoals binnen sommige gedragsgeoriënteerde benaderingen) is de ontmoeting met de ander een heel avontuur met veel onvoorspelbare momenten. Betekent dit nu dat een contextueel begeleider slechts 'te hooi en te gras' werkt? Zonder richting of begeleidingsplan? Gebruikt een contextueel begeleider geen methodieken en zijn die eigenlijk wel beschikbaar? Zonder afbreuk te doen aan het unieke van de ontmoeting tussen begeleider en de ander vraagt een professionele contextuele begeleiding ook om herkenbare methodieken. In deze opleiding verkennen en oefenen we met contextuele methodieken en concentreren ons op hun praktische toepassingsmogelijkheden.

Enkele concrete voorbeelden

 • Het bewaken van de grens tussen begeleiding en therapie/het werken met een contract
 • Het proces van ontschuldiging
 • Motiverende gespreksvoering
 • Het werken met een gezinsgesprek; circulaire vraagtechnieken
 • Werken met erkenning in alle facetten
 • De weg naar deparentificatie
 • Werken met duplo-poppetjes en tekeningen
 • De methodiek van het genogram
 • Werken via de overkant
 • Hanteren van gespleten loyaliteit
 • De plaats van overledenen in de begeleiding
 • De dialoog als hefboom
 • Meerzijdige partijdigheid in al haar vormen
 • Werken met systeemopstellingen
 • Overdracht en tegenoverdracht (h)erkennen

Opleidingsstaf

 • Ivo Mijland is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaring als leraar en begeleider in het onderwijs. Auteur van vele boeken over leerlingbegeleiding zoals o.a. de handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'. Heeft een praktijk voor contextuele hulpverlening.
 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.

Duur van de opleiding 
Deze opleiding bestaat uit 12 woensdagen van 10.00 uur tot 16.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 09.30 uur.

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).