Opleidingen

Landelijke Praktijktrainingen® Leerlingbegeleiding

Ortho Consult biedt opleidingen aan voor werkenden in het primair en voortgezet onderwijs. Alle trainingen worden verzorgd in La Vie Meeting Center in Utrecht, vlakbij het Centraal Station. De trainingen starten om 10.00 uur en duren tot 16.15 uur. De deelnemersprijs is inclusief werkmateriaal, koffie/thee, fruit en een uitgebreide lunch. Bij annuleren binnen drie maanden voor de start van de opleiding is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Hoe herken je Praktijktrainingen® van Ortho Consult?:

  • Vertrekken altijd vanuit een contextuele visie, waarbij een begeleider de leerling benadert in diens context en met name aandacht geeft aan de loyaliteit met zijn ouders en het evenwicht daarin tussen geven en ontvangen
  • Werken altijd in de verhouding 30% theorie en 70% praktijk
  • Gaan uit van de wens van de deelnemer ook diens eigen persoonlijke ontwikkeling in de training aandacht te geven
  • Op alle praktijktrainingen is onze Ethische Code en het daarbij horende Klachtenreglement van toepassing
  • Voor onze trainingen/opleidingen is geen specifieke vooropleiding vereist, behalve als dat expliciet vermeld staat bij de nadere info over een opleiding/training op onze website. 
  • Elke training/opleidingsdag vereist circa 2 uur thuisstudie of oefenen in de praktijk. Uiteraard is de exacte tijd afhankelijk van de persoonlijke leerstijl/leerwijze.

* SBU = Studiebelastingsuren

Ortho Consult in school?

Naast de landelijke trainingen is Ortho Consult ook actief binnen scholen. Alle praktijktrainingen kunnen ook 'op locatie' worden uitgevoerd. Afgestemd op de speciale wensen van een eigen school maken we een training 'op maat', waarbij rekening wordt gehouden met het eigen karakter van de school.

Een offerte kan worden aangevraagd via deze website of natuurlijk ook telefonisch 0499-84 16 19

Ortho Consult geeft, naast praktijktrainingen leerlingbegeleiding op scholen, ook supervisie, advisering rond conflictsituaties en lezingen rond een groot aantal actuele thema's, zoals faalangst en Passend Onderwijs. Voor vragen en/of overleg kunt u zich rechtstreeks wenden tot Susanne Nieuwenbroek, accountmedewerker van Ortho Consult.