Ga terug

Tweejarige praktijkopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding

U kunt zich nu aanmelden voor de groep die start in september 2024

Tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding

Ouders en school horen nauw samen te werken bij het opvoeden en begeleiden van kinderen. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid. Zeker in het kader van Passend Onderwijs is deze samenwerking voorwaardelijk voor succes. In de praktijk van alledag is dat echter niet altijd vanzelfsprekend. Soms ontpoppen ouders zich als directe tegenstanders. Veel problemen van leerlingen hebben te maken met de thuissituatie. Maar ook de school stelt zich soms vijandig op naar de ouders.

Toch is het onvermijdelijk: ouders en school moeten samenwerken, of ze willen of niet! Hoe kun je, als professional in of rond de school, de bedreigde samenwerking tussen thuis en school positief beïnvloeden? De opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding' geeft op deze vraag duidelijke antwoorden en geeft deelnemers nieuwe en passende vaardigheden die een kwalitatieve bijdrage geven aan Passend Onderwijs.

Opleidingsstaf

 • Ivo Mijland is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaring als leraar en begeleider in het onderwijs. Auteur van vele boeken over leerlingbegeleiding zoals o.a. de handboeken 'Voor elke mentor' en 'Positieve groepsvorming'. Heeft een praktijk voor contextuele hulpverlening.
 • Leendert van Genderen is trainer/supervisor en is opgeleid in de contextuele hulpverlening. Heeft jarenlange ervaringen als leraar, zorgcoördinator en leerlingbegeleider. Schreef onder andere het boek 'Echtscheiding en school' en het handboek 'Voor elke Zorgcoördinator'.
 • Kim Oonk is trainer en is opgeleid in de contextuele begeleiding en in systemisch werk. Voor Ortho Consult verzorgt ze trainingen. Heeft jarenlang ervaring als leraar en begeleider in het VO. Schreef onder andere het praktijkboek 'Van examenvrees naar examenfeest'.
 • Anneke Blaauwendraad is opleider en supervisor voor het onderwijs op basis van relatie en dialoog. Na haar baan in het onderwijs als docent en counselor werkt ze nu vanuit haar eigen bedrijf op het snijvlak van school en thuis. Schreef het boek 'Ik ben niet jij... en jij bent niet ik'.

Duur van de opleiding

Het eerste opleidingsjaar loopt van september tot en met juni, het tweede opleidingsjaar van september tot en met mei. Werktijden van 10.00 uur - 16.15 uur. Plaats: Utrecht, La Vie Meeting Center (vlak bij NS Utrecht Centraal). Start de opleiding in een oneven jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op donderdag. Start de opleiding in een even jaar, dan zijn alle opleidingsdagen op maandag.

Het eerste basisjaar
In dit basisjaar wordt de contextuele benadering in haar geheel grondig verkend en uitgewerkt in relatie tot het werk als contextueel leerlingbegeleider. Dit alles steeds in verbinding met de dagelijkse schoolpraktijkervaringen van de deelnemers. Tijdens het eerste opleidingsjaar komen de volgende opdrachten aan de orde:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het inbrengen van het eigen gezin van herkomst, te belichten vanuit het contextuele begrippenkader
 • Het bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van een aantal contextuele thema's en een tussentijdse presentatie
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie

Het tweede verdiepingsjaar
Hier ligt de nadruk op het integreren van de vier dimensies in de eigen manier van werken binnen de specifieke werkopdracht. Het programma van het tweede jaar bestaat uit:

 • Grondige analyse van de vier dimensies en de integratie daarvan vanuit de vierde dimensie
 • Supervisie vanuit de vier dimensies
 • Specifieke thema's:
  • Motiverende gespreksvoering
  • Systemisch werken
  • Pesten op school
  • Echtscheiding en school
  • Faalangst op school
  • Cultuur vanuit contextueel perspectief
  • Psychopathologie, een contextuele inleiding
  • Over de grenzen van de begeleider
  • Klagende ouders

Deelname aan dit tweede jaar houdt de volgende opdrachten in:

 • Het inbrengen van het eigen werk als begeleider met een leerling, met nadruk op analyse vanuit de relationeel-ethische dimensie
 • Het grondig bestuderen van de opgegeven literatuur
 • Het deelnemen aan vier bijeenkomsten in een huiswerkgroep (intervisie)
 • Het uitwerken van een aantal contextuele thema’s en het creëren van een contextuele workshop
 • Het inbrengen van casuïstiek voor contextuele supervisie
Financiering vanuit de Prestatiebox of  NPO-gelden
Deze opleiding sluit volledig aan bij de door het Ministerie uitgekeerde gelden uit de Prestatiebox of uit de NPO-gelden. Het is mogelijk om de factuur voor twee jaar ineens te voldoen, zodat de betaling valt binnen de sluitingstermijn van de NPO-gelden. De prestatiebox is een financiering die bovenop de lumpsum wordt uitgekeerd. Een deel van het bedrag is uitbetaald in november van dit schooljaar, ruim 50% wordt in maart uitgekeerd. De Prestatiebox is een vervanger voor de Lerarenbeurs. De tweejarige opleiding Contextuele Leerlingbegeleiding voldoet aan alle eisen die het Ministerie stelt aan deze Prestatiebox . De schoolleiding mag de toegekende Prestatiebox dus aanwenden om de opleiding te financieren. Het gaat afhankelijk van het aantal leerlingen van de school of het samenwerkingsverband om enkele tien duizenden euro's tot enkele miljoenen.  Ook de NPO-gelden bieden een hele ruime financiële aanvulling om de opleiding te bekostigen.

Locatie
De training wordt gegeven in La Vie Meeting Center aan de Lange Viestraat in Utrecht (boven de Bijenkorf). La Vie ligt op vijf minuten lopen vanaf Utrecht CS. La Vie beschikt over een eigen parkeergarage (betaald parkeren).

Kosten
Deelnamekosten bedragen € 5990,00 voor de gehele opleiding. Je krijgt twee deelfacturen van € 2995,00, de eerste voor de zomervakantie van 2024, de tweede voor de zomervakantie van 2025. Dat is inclusief koffie/thee/lunch/werkmaterialen, exclusief de verplichte literatuur (totale kosten boekenpakket rond de € 230,00).

Tweejarige praktijkopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding
Inclusief

Werkmateriaal, koffie/thee, fruit en snoep en een uitgebreide lunch.

Voor wie?

Begeleiders binnen het voortgezet onderwijs, primair onderwijs, ROC's en onderwijsbegeleidingsdiensten. Ook zeer geschikt voor mentoren en mentorcoaches.

Inschrijfvoorwaarden

De kosten voor de opleiding bedragen € 2.995,00 per opleidingsjaar, teksten, koffie/thee, frisdrank, chips en nootjes, vers fruit en een uitgebreid lunchbuffet tijdens alle cursusdagen inbegrepen. Gespreide betaling is, op aanvraag, mogelijk. Mocht je vragen hebben over de opleiding, de aanpak, de studiebelasting, of anderszins, dan kun je een vrijblijvend intakegesprek aanvragen met Ivo Mijland. Stuur een mail naar info@orthoconsult.nl als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

Bij annuleren 3 maanden voor aanvang van de opleiding, kunt u kosteloos annuleren. Bij annuleren binnen 3 maanden voor aanvang van de opleiding bent u het inschrijfgeld voor het eerste en tweede opleidingsjaar (2 termijnen van € 2.995,00) verschuldigd. Met de bevestiging ontvangt u een rekening voor betaling van het eerste jaar (€ 2995,00). De eerste deelfactuur ontvangt u in juni 2024. Een gedane inschrijving geldt voor de complete opleiding. Bij tussentijds stopzetten van de opleiding bent u dus ook het opleidingsgeld voor het tweede jaar verschuldigd. We raden tijdige inschrijving aan.

Opleidingen Staf / Trainers
Ivo Mijland, Leendert van Genderen, Kim Oonk en Anneke Blaauwendraad

Ivo Mijland, Leendert van Genderen, Kim Oonk en Anneke Blaauwendraad

Trainers


Inschrijfformulier

Ik zou graag deel willen nemen aan:
Tweejarige praktijkopleiding Contextuele Leerlingbegeleiding

Factuur

Persoonlijk