Handboek voor elke mentor

Handboek voor elke mentor
€ 29,95
Bij dit product krijgt u momenteel de 11e gratis!

Vanaf 2005 zijn er ruim 33.000 exemplaren van Handboek Voor elke mentor verkocht. De auteurs hebben dit zeer gewaardeerde boek vanaf druk 14 herzien. In deze herziene versie is het boek aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Passend Onderwijs, social media, hoogsensitieve leerlingen, KIVA en de nieuwste inzichten op het gebied van mentoraat krijgen vanaf deze druk uitgebreid aandacht.

Wat niet veranderd is, is dat dit boek een praktische kijk geeft op de rol van de mentor, de spil in de begeleiding. Meer en meer realiseren scholen zich dat het voor leerlingen belangrijk is om een laagdrempelige functionaris aan een kleine groep (mentorklas) te koppelen. Deze mentoren begeleiden leerlingen op het gebied van studievoortgang, veiligheid, sociaal-emotionele ontwikkeling en plezier op school. Merkwaardig genoeg bestaat er voor het 'vak' mentor geen opleiding. Het is alsof je het vanzelf weet en doet. Zonder gerichte scholing en/of oefening staan er zo ieder jaar duizenden mentoren voor een uitermate belangrijke taak in de school.

Dit handboek is een mooi basisboek, waarmee mentoren kennis en inzicht kunnen verwerven in de drie belangrijkste deelaspecten van het mentoraat: het begeleiden van de groep, het voeren van gesprekken en het bespreken van leerlingen met collega’s en ouders. Dit handboek geeft de mentor praktische handvatten voor eenvoudige en complexe vraagstukken. Daarmee is het een boek vol kennis en vaardigheden voor elke mentor in het voortgezet onderwijs in Nederland. Een boek dat zijn weg al gevonden heeft in het VO maar het deze herziene versie opnieuw een inspiratiebron zal zijn voor mentoren.

We hopen opnieuw veel mentoren enthousiast te maken en te houden voor dit belangrijke vak. De auteurs van dit boek, Maya Bakker en Ivo Mijland, hebben er met al hun ervaring voor gezorgd dat het handboek weer helemaal up-to-date is.

Negentiende druk, 229 pagina's.

Bekijk hier de inhoudsopgave »

Bekijk een inkijkexemplaar »