Hakken in het zand

Hakken in het zand
€ 17,95

De hele schooldag communiceren docenten en leerlingen met elkaar. Non-verbaal en verbaal, in de klas en buiten de klas. Die communicatie verloopt niet altijd soepel. Docenten klagen dan bijvoorbeeld tegen collega’s dat de leerling (of een collega, of een ouder) in een gesprek de ‘hakken in het zand zette’. Wat vergeten wordt is dat de leerling vaak een andere werkelijkheid heeft. De leerling kijkt niet naar de situatie vanuit jouw perspectief, maar vanuit zijn eigen perspectief. Dit boek doet een positieve oproep aan begeleiders, om vanuit een oprechte nieuwsgierigheid te kijken naar de beweegredenen voor bepaald (ongewenst, onverwacht of onwaarschijnlijk) gedrag. Leerlingen willen best veranderen, maar ze willen niet veranderd worden...

It’s not about the nail

In een alleraardigst filmpje op internet is een vrouw in gesprek over haar hoofdpijn. In haar voorhoofd zit een grote spijker geslagen. Op een bepaald moment probeert de gesprekspartner, een vriendelijke vent, de spijker op zijn kop te slaan door aan te geven dat de hoofdpijn wellicht voortkomt uit de spijker in haar hoofd. De vrouw antwoordt verbouwereerd en boos, met de hakken in het zand: “It’s not about the nail!”

“De hakken in het zand zetten” is een bekende uitspraak die meestal niet in een positieve context wordt gebruikt. Volgens het Groot Woordenboek ‘Van Dale’ is degene die de hakken in het zand zet dan ook “een persoon die zich opstelt als felle tegenstander van een voorstel of ontwikkeling, zonder de bereidheid te zoeken naar positieve aspecten of naar compromissen”. Mensen die de hakken in het zand zetten zijn in de volksmond dus dwarsliggers en lastposten, in ieder geval mensen waar niet makkelijk mee te werken valt. En laten met name pubers nu net sterren zijn in het zetten van hakken in het zand, waarbij het zand soms wel cement lijkt. In dit boek verkennen de auteurs een methode om de leerling te verleiden vanuit eigen verlangen de hakken uit het zand te halen…

Leerlingen hebben namelijk, ook al lijkt dat aan de oppervlakte soms niet zo, vooral behoefte aan verbinding met volwassenen die een connectie aan durven te gaan, ook als het wringt. In het boek Hakken in het zand wordt vanuit verschillende theoretische invalshoeken op een hele praktische manier verkend, hoe je als docent en mentor een vruchtbare communicatie kunt bevorderen. Dit boek roept op om de ander te ontmoeten vanuit de gedachte: ‘It’s not about the nail!’

Tweede druk, 102 pagina's.

Bekijk hier de inhoudsopgave »

Bekijk een inkijkexemplaar »

Bekijk hier de recensie van NVOX »