Handboek training sociale vaardigheden

Handboek training sociale vaardigheden
€ 28,95

Leerlingen verkeren in een fase van hun leven waarin veranderingen zich al dan niet schoksgewijs voordoen. Heeft een leerling voldoende vaardigheden tot zijn beschikking om in de schoolsituatie goed te functioneren dan zal de ontwikkeling van het zelfbeeld zich op een 'normale' positieve manier ontwikkelen. De leerling heeft voldoende vertrouwen in zichzelf en is in staat tot samenwerking en zelfreflectie. Heeft hij deze vaardigheden niet of onvoldoende dan kunnen er in zijn gedrag storingen optreden. De leerling zal zichzelf terugtrekken of zich onttrekken aan zijn omgeving; hij zal zichzelf zo luid 'overschreeuwen' dat hij zichzelf of zijn omgeving niet hoeft te horen. Om hier op een goede manier mee om te kunnen gaan is vaak begeleiding nodig.

Het "Handboek Sociale Vaardigheidstraining" geeft trainers handvatten op school een effectieve begeleiding te bieden aan deze leerlingen. Het gaat in dit boek niet om diepgaande theoretische verhandelingen, maar om de ervaringen uit de praktijk die waar nodig ondersteund worden door een aantal achterliggende theorieën. Om dit boek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken wordt het materiaal, dat nodig is voor de oefening 'dobbelen voor het leven', in een apart doosje meegeleverd.

Bekijk hier de inhoudsopgave »