Faalangst en ouders DVD

Faalangst en ouders DVD
€ 24,95

Op deze dvd laat Ard Nieuwenbroek zien hoe een oefening uit het faalangsttrainingsprogramma (Doolhof) kan worden uitgevoerd met ouders samen. Heel beeldend, en vaak ontroerend, is te zien hoe ouder en kind inderdaad zo met elkaar verbonden zijn dat de gemeenschappelijk uitgevoerde oefening tot een meerwaarde leidt.

Methodische contextuele vaardigheden, zoals meerzijdige partijdigheid, erkenning en verbindend taalgebruik, worden door Ard Nieuwenbroek als trainer op heldere wijze gedemonstreerd. Ook wordt zichtbaar en hoorbaar hoe intens ouder en kind daarop vervolgens reageren. De oefening duurt een uur.